Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības lietu saraksts

Būvniecības lietu sarakstā tiek atrādītas būvniecības lietas:

  • kur persona ir norādīta kā Ierosinātājs;
  • kas saistītas ar personas īpašumā esošajiem objektiem – zeme, būve, telpu grupas;
  • kas ir pieejamas uz pilnvaru pamata.

Lai redzētu būvniecības lietu sarakstu, galvenajā panelī ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ sadaļā nospiediet pogu ‘MANA BŪVNIECĪBA’.

Sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS LIETAS’ tiks atrādītas visas lietotājam pieejamās būvniecības lietas.