BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt esošo būvniecības lietu sarakstu?

Būvniecības lietu sarakstā tiek atrādītas būvniecības lietas:

 • kur persona ir norādīta kā Ierosinātājs;
 • kas saistītas ar personas īpašumā esošajiem objektiem – zeme, būve, telpu grupas;
 • kas ir pieejamas uz pilnvaru/deleģējumu pamata.

Lai redzētu būvniecības lietu sarakstu, galvenajā panelī ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ sadaļā nospiediet pogu ‘MANA BŪVNIECĪBA’.

Sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS LIETAS’ ja vēl nav izveidota neviena iecere, tad būvniecību lietu saraksts būs tukšs. Būvniecības lieta automātiski izveidojas, kad izveido jaunu ieceri. Sākotnēji tā veidojas kā pagaidu lieta ar numuru TMP-NNNN. Kad iecere tiks iesniegta būvvaldei un tā tiks piereģistrēta iekšējā sistēmā, būvniecības lietas numurs tiks pārveidots uz BIS-BL-NNNN-NNNN, ekspluatācijas lietai uz BIS-EL-NNNN-NNNN.

! Vienā būvniecības lietā var būt tikai viens ieceres iesniegums.

Sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS LIETAS’ ir redzams būvniecības lietu iedalījumu atbilstoši lietotāja piekļuves veidam/lomai lietā. Ir iespējams, ka viena lieta tiek pārstavēta vairākās grupās.

Attēls. Būvniecības lietu grupēšana sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS LIETAS’

Būvniecības lietas tiek grupētas:

 1. Ierosinātāja lietas - Būvniecības lietas, kurās lietotājs ir ierosinātājs vai tā pilnvarots/ deleģēts pārstāvis ar tiesībām pārstavēt personu kā ierosinātāju;
 2. Pilnvaru lietas - Būvniecības lietas, kurām lietotājam ir piekļuve, pamatojoties uz piešķirto pilnvaru, pārpilnvarojumu vai atbilstošo deleģējumu;
 3. Būvniecības dalībnieka lietas - Būvniecības lietas, kurās lietotājs norādīts kā būvdarbu dalībnieks;
 4. Īpašnieka lietas - Būvniecības lietas, kurās lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
 5. Piekļuves lietas - Būvniecības lietas, kurām lietotājam ar piekļuves lēmumu piešķirta piekļuve, pamatojoties uz Administratīvā procesa likumu vai Informācijas atklātības likumu.

Lietotājs redz cik būvniecības lietas viņam ir pieejamas katrā no konkrētajām grupām.

Lietotājs var atvērt konkrēto grupu, nonākot būvniecības lietu sarakstā, kurš ir atbilstošs esošajai būvniecības lietu saraksta funkcionalitātei, bet kurā atlasāmas un apskatāmas ir tikai konkrētajai grupai atbilstošās lietas. Atvērtās formas augšpusē iespējams pārvietoties starp būvniecības lietu grupām.

Lietotājs būvniecības grupu izvēles formā var meklēt lietas, pēc kritērijiem:

 1. Lietas numurs;
 2. Objekta adrese;
 3. Kadastra apzīmējums.

Meklēšanas rezultāts tiek atspoguļots grupu kontekstā, norādot atrasto lietu skaitu konkrētās grupās. Rezultāts pie grupas nosaukuma attēlo, kurā grupā ir pieejami meklēšanas rezultāti.

Atverot konkrētas grupas būvniecības lietu sarakstu, lietotājs var ērti pārslēgties uz kādu citu no piecām būvniecības lietas grupā.