DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Adreses ievade

Daudzās ievades formās, kā piemēram, būvniecības iesniegumā, norādot ierosinātāju kā fizisku vai juridisku personu (ja nav saņemta pilnvara), adrese lauku prasa kā obligāti ievadāmu šādā veidā:

   

Lai ievadītu adresi, jānospiež uz rediģēšanas ikonas  <Zīmulītis>, tad atvērsies forma adreses ievadei. Adreses ievadam sistēmas dažādās daļās tiek lietots vienots ievades princips.

 

Attēls. Forma. Adreses ievade.

Adrese sastāv no divām daļām: kodificētās daļas un nekodificētās daļas.

Kodificētā daļā iespējams ievadīt tikai Valsts adrešu reģistrā esošās adreses. Laukā ievadot vismaz trīs simbolus, tiek piedāvāta adrešu izvēlne no valsts adrešu reģistra datiem. Jo vairāk simboli tiks ievadīti, jo precīzāk tiks ierobežots izvēlnes saraksts. Iespējams ievadīt vairākus vārdus un izvēlnes saraksts tiks ierobežots pēc visiem ievadītajiem vārdiem.

Attēls. Lauks. Adreses ievadē kodificētā daļā.

Lai risinātu gadījumus, kad valsts adrešu reģistrā adreses nav kodificētas līdz nepieciešamam līmenim, piemēram: ir atrodama iela, taču māja ar nepieciešamo numuru nav atrodama, ir izmantojams lauks adreses nekodificētā daļa. Šajā gadījumā adresi līdz ielai ievada laukā kodificētā adrese, bet mājas numuru ievada nekodificētajā daļā.

Ārvalstu adrešu gadījumā visu adresi vada laukā nekodificētā adrese, piemēram,  .