Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums par vienreizēju klasifikāciju

Autorizēts publiskā portāla lietotājs izvēlas e-pakalpojumu ‘Iesniegums par vienreizējo klasifikāciju’ un iesniegumā aizpilda

Lietotājs pēc autorizēšanās publiskajā portālā ar vienotās pieteikšanās saskarni, no izvēlnes sadaļas “e-pakalpojumi”/”Būvuzņēmuma klasifikācija” var izveidot iesniegumu “Iesniegums par vienreizējo klasifikāciju”. Izveidojot jaunu, vai atverot iepriekš iesākto iesniegumu var aizpildīt ievades soļus kādi ir arī ‘Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju’, bet vienreizējās klasifikācijas iesniegumā nav paredzēta datu pielasīšana no citiem ārējiem reģistriem kā VID, UR un Sodu reģistra. Šie dati secīgi jāaizpilda iesniegumā pa soļiem:

 • Būvuzņēmuma pamatdati;
 • Finanšu dati;
 • Ikgadējie dati;
 • Piemērotie nodrošinājuma līdzekļi;
 • Piemērotie sodi;
 • Būvspeciālisti;
 • Ieviestās pārvaldības sistēmas;
 • Dalība profesionālajās organizācijās;
 • Arodbiedrību koplīgumi;
 • Pielikumi;
 • Iesnieguma kopskats.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju būvuzņēmuma ievades solis.

Iesnieguma pirmajā ievades solī var norādīt ārvalstu vai Latvijas juridisko personu. Ja tiks norādīts ārvalstnieku, obligāti prasīs pievienot pilnvara.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju kontaktinformācijas ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju finanšu datu ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju nodokļu parādu ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju piemēroto nodrošinājumu ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju piemēroto sodu ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju būvspeciālistu ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju ieviestās pārvaldības sistēmas ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju dalība profesionālajās organizācijās ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju arodbiedrību ievades solis.

Attēls. Iesniegumā par vienreizējo klasifikāciju pielikumu pievienošanas solis.

Attēls. Iesniegums par vienreizējo klasifikāciju iesniegšanas solis.

Sistēma uzģenerē iesnieguma pdf datni vienreizejas_klasifikacijas_iesniegums_[Nm.p.k.].pdf [Datums] [Laiks], [Izmērs].