BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju

Lietotājs pēc autorizēšanās publiskajā portālā ar vienotās pieteikšanās saskarni, no izvēlnes sadaļas “e-pakalpojumi”/”Būvuzņēmuma klasifikācija” var izveidot iesniegumu “Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju”. Izveidojot jaunu, vai atverot iepriekš iesākto iesniegumu ‘Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju’ var aizpildīt, redzēt šādus ievades soļus un datu blokus, kas uzskaitīti un atrādīti zemāk:

  • Komersanta pamatdati;
  • Finanšu dati;
  • Ikgadējie dati;
  • Piemērotie nodrošinājuma līdzekļi;
  • Piemērotie sodi;
  • Būvspeciālisti;
  • Ieviestās pārvaldības sistēmas;
  • Dalība profesionālajās organizācijās;
  • Arodbiedrību koplīgumi;
  • Iesnieguma kopskats.

Iesniegumā lietotājs norāda, būvkomersantu/būvuzņēmumu, par kuru vēlas iesniegt iesniegumu. Ja norādītais būvkomersants Būvkomersantu reģistrā ir aktīvs būvkomersants un ir reģistrēts mazāk par 3 gadiem, lietotājs redz kļūdas paziņojumu un nevar turpināt iesnieguma apstrādi.

Sistēma pārbauda vai uzņēmuma reģistrācijas numurs ir atrodams uzņēmumu reģistrā, un vai lietotājam ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu. Ja tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu NAV, lietotājam neļauj tālāk veikt iesnieguma sagatavošanu un parāda kļūdas paziņojumu “Saskaņā ar UR datiem, jūs neesat tiesīgs pārstāvēt uzņēmumu “[uzņēmuma nosaukums]"' un iesniegt klasificēšanas iesniegumu.”

Iesniegumā informāciju, ko iegūst no citiem reģistriem labot nevar.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju pamatdatu ievades solis.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju finanšu dati un nodokļu parādi.

Finanšu dati iegūti no VID vai ielādēti būvkomersantu reģistrā. Datus šeit labot nevar.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju ikgadējo datu ievades solis.

Kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms un Vidējais būvniecībā nodarbināto skaits - dati no Būvkomersanta reģistra par pēdējiem 3 pārskata periodiem, nav labojami.

  

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju piemēroto nodrošinājumu ievades solis.

Piemērotie nodrošinājuma līdzekļi - dati no UR un nav labojami.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju piemēroto sodu dati.

Piemērotie sodi - dati no sodu reģistra, nav labojami.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju būvspeciālistu datu solis.

Būvspeciālisti - dati no Būvkomersanta reģistra, nav labojami.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju ieviestās pārvaldības sistēmas ievades solis.

Ieviestās pārvaldības sistēmas - dati no būvuzņēmuma profila, ir labojami no iesnieguma, saglabājot datus arī profilā.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju dalība profesionālajās organizācijās ievades solis.

Profesionālās organizācijas - dati no būvuzņēmuma profila, ir labojami no iesnieguma, saglabājot datus arī profilā.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju arodbiedrību koplīgumu ievades solis.

Arodbiedrību koplīgumi – datus atrāda no būvuzņēmuma profila. Ir labojami no iesnieguma, saglabājot datus arī profilā.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju pielikumu pievienošanas solis.

Attēls. Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju iesniegšana.

Lietotājs pēc datu sagatavošanas, var iesniegt iesniegumu reģistru iestādei bez e-paraksta izmantošanas, nospiežot pogu <Iesniegt>.

Iesneidzot iesniegumu tiks atrādīts informatīvs paziņojums ar šādu tekstu “Informējam, ka Iesniegumā atrādītajiem datiem ir informatīva nozīme. Lēmuma pieņemšanas brīdī tiks ņemti vērā klasifikācijas iestādes rīcībā esošie aktuālie dati.”

Iesniedzot iesniegumu automātiski tiek izveidota pdf datne ar iesnieguma kopskata datiem atkartotas_klasifikacijas_iesniegums_[Nm.p.k.].pdf [Datums] [Laiks], [Izmērs].

Pēc iesniegšana BISP iesniegums automātiski sinhronizējas reģistra iestādei.

Reģistra iestāde saņem iesniegumu statusā “Iesniegts” kopā ar pdf datni un apstrādā saskaņā ar Būvkomersantu reģistra darba plūsmu.

Lietotājs var izdzēst neiesniegtu iesniegumu.

Lietotājs var apskatīt iesniegtā iesnieguma datus bez iespējas labot tā datus.