BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Periodiskās apsekošanas žurnāls

Autorizēts BISP lietotājs, kuram ir pieejama Māju lietas sadaļa ‘Apsekošanas žurnāls’, izvēlas darbību periodiskās apsekošanas grafika apskatei.

Lietotājs periodiskās apsekošanas grafikā redz sarakstu ar sistēmā definētām Māju lietas periodiskām pārbaudēm. Ja Māju lietā ir vairākas būves, apsekošanas veidiem, kuri paredzēti būvēm, atrāda atsevišķu ierakstu par katru Māju lietas būvi. Par katru pārbaudi atrāda:

  • Apsekošanas veids;
  • Apsekošanas periods;
  • Pēdējās periodiskās apsekošanas datums – ja <šodiena – norādītais datums> ir lielāks par apsekošanas periodu, datumu vizuāli izceļ. Ja ierakstam ir norādīts kadastra apzīmējums, pēdējo datumu nosaka no apsekošanas žurnāla periodiskās apsekošanas ierakstiem par šo būvi;
  • Būves kadastra apzīmējums.