Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums par būvuzņēmumu apvienības klasificēšanu

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var izvēlēties e-pakalpojumu ‘Iesniegums par būvuzņēmumu apvienības klasificēšanu’ jānorāda kontaktinformācija saziņai ar reģistra iestādi e-pasts un tālruņa numurs un sarakstu ar būvuzņēmumiem, kuri veido būvuzņēmumu apvienību.

Iesniegumā lietotājs var norādīt būvuzņēmumu:

  • pēc UR reģ. numura,
  • pēc būvkomersantu reģistra numura,
  • pēc nosaukuma.

Ievadot simbolu virkni, lietotājam tiek piedāvāta dinamiska vērtību izvēlne, kurā atrāda visus būvuzņēmumus, kuru UR reģistrācijas numurā, nosaukumā, vai būvkomersanta reģistra numurā atrasta ievadītā simbolu virkne. Lietotājam jāizvēlas vērtība no piedāvātā saraksta, lai pēc tās tiktu pielasīti pārējie būvuzņēmuma dati.

Sistēma pārbauda vai uzņēmums ir klasificējies un ir piešķirta klase, kas ir spēkā. Ja uzņēmumam nav piešķirta klase, tad izdod kļūdas paziņojumu “Norādītais būvuzņēmums neatbilst apvienības klasificēšanai, jo nav piešķirta klase.”

Par katru norādīto apvienības dalībnieka būvuzņēmumu atrāda nelabojamu informāciju no reģistra datiem. Lietotājs var pievienot vēl vienu būvuzņēmumu, vai arī noņemt pievienoto. Lietotājs nevar iesniegt iesniegumu, ja norādīts tikai viens dalībnieks.

Lietotājs var saglabāt iesnieguma datus pie iesniegtajiem dokumentiem, neuzsākot iesnieguma tālāko apstrādi, lai vēlāk turpinātu datu ievadi. Izdzēst var neiesniegtu iesniegumu.

Attēls. Iesniegums par būvuzņēmumu apvienības klasificēšanu pirmais ievades solis.

Attēls. Iesniegumā apvienoto būvuzņēmumu ievedes solis.

Attēls. Iesniegums par būvuzņēmumu apvienības kopskats un iesniegšana.

Iesniedzot iesniegumu automātiski tiek izveidota pdf datne ar iesnieguma kopskata datiem.