Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Juridiskas personas datu ievade

Ja norāda „Juridiska persona”, pēc UR reģistrācijas numura (vienotā reģistrācijas numura) ievadīšanas notiek pieprasījums UR un pārējā personas informācija - nosaukums, juridiskā adrese, tiek ielasīta no UR. Ja persona ir reģistrēta jau BIS sistēmā, tad ielasīsies arī kontaktinformācija, ja tāda ir norādīta. Iesniedzējam ir iespēja norādīt/izlabot kontaktinformāciju, spiežot uz zīmulīša ikonas.

 

Attēls. Juridiskas persona datu ievades bloks.

Ievadot datus par ārvalstnieku kā juridisko personu, vispirms jāatķeksē radiopoga "Ārvalstnieks"​ un papildus jānorāda dibināšanas datums, juridiskā adrese. Ievadot reģistrācijas numuru, nenotiek pieprasījums uz Latvijas uzņēmumu reģistru un dati netiek ielasīti, tie jāievada manuāli.

Attēls. Ārvalstnieka juridiskas personas datu ievades bloks.