BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Paziņojumu sūtīšana par aptaujas vai kopsapulces norisi

Aptaujas dalībnieki saņem paziņojumu par aptaujas beigu datuma tuvošanos, ja līdz aptaujas beigām ir palikušas 3 kalendārās dienas (dienu skaitam jāizveido sistēmas parametrs);

Kopsapulces plānotie dalībnieki saņem paziņojumu par priekšbalsošanas beigu datuma tuvošanos, ja līdz kopsapulces norises datumam ir palikušas 3 kalendārās dienas (dienu skaitam jāizveido sistēmas parametrs);

Īpašnieki, plānotiem aptaujas dalībnieki saņem paziņojumus par aptaujas uzsākšanu un par aptaujas protokola pieejamību, tādu pašu paziņojumu saņem šo īpašnieku pilnvarotās personas, kurām ir spēkā esoša pilnvara ar tiesību pārstāvēt īpašnieku aptaujā;

Īpašnieki, plānotie kopsapulces dalībnieki saņem paziņojumus par kopsapulces priekšbalsošanas uzsākšanu un par kopsapulces protokola pieejamību, tādu pašu paziņojumu saņem šo īpašnieku pilnvarotās personas, kurām ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) ar tiesību pārstāvēt īpašnieku kopsapulcē;

Vienu reizi dienā tiek pārbaudīts kopsapulces statuss:

  • Tiek atlasītas kopsapulces statusā ‘Rezultāta apstrāde’ un ‘Protokola sagatavošana’:
    • Ja kopš kopsapulces beigu datuma un laika pagājušas vismaz 7 dienas un protokols nav sagatavots un apstiprināts, sistēma izveido kopsapulces iniciatoram paziņojumu par nepieciešamību izveidot kopsapulces protokolu
    • Paziņojumu nosūta atkārtoti reizi nedēļā, kamēr protokols tiks apstiprināts.

Lietotājs saņem paziņojumu par kopsapulces protokola publicēšanu. Izmantojot paziņojumā esošu saiti, var atvērt kopsapulces protokola formu, skatīt ‘Kopsapulces protokola atrādīšana’.