DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces protokola atrādīšana

Kopsapulces protokola formu lietotājs var apskatīt, ja:

 • Kopsapulces statuss ir ‘Rezultātu apstrāde’ un lietotājs tajā ir vienā no lomām:
  • Kopsapulces iniciators vai iniciatora pārstāvis;
  • Kopsapulces vadītājs;
  • Kopsapulces protokolētājs.
 • Kopsapulces statuss ir ‘Pabeigts’.

Lietotājs par protokolu redz (tikai nerediģējami dati):

 • Kopsapulces pamatdati:
  • Māju lietas nosaukums un adrese;
  • Kopsapulces nosaukums;
  • Kopsapulces sākuma datums un laiks;
  • Kopsapulces beigu datums un laiks, ja ir norādīti;
  • Norises vieta;
  • Kopsapulces statuss;
  • Protokola statuss;
  • Protokola sagatavošanas datums;
  • Protokola apstiprināšanas datums - ja protokols ir apstiprināts;
  • Darba kartība;
  • Pielikumu saraksts;
  • Kopsapulces iniciators – fiziskas personas vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums reģistrācijas numurs. Ja persona iniciēja aptauju kā pārvaldnieks, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’;
  • Kopsapulces vadītājs - fiziskas personas vārds uzvārds;
  • Kopsapulces protokolētājs - fiziskas personas vārds uzvārds;
  • Kopsapulces gaitas apraksts;
 • Kopsavilkums var kopsapulces kvorumu:
  • Kvoruma aprēķina veids – aprēķinātais mazākais no viesiem jautājumiem rezultāta aprēķina veids.
  • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
   • Papildus pie kvoruma aprēķina veida norāda tam atbilstošu dalībnieku skaitu, atbilstoši kopējam dalībnieku skaitam. Piemēram, ja veids ir 2/3 un dzīvokļu skaits (veselos skaitļos), kuri bija reģistrēti Māju lietā dalībai kopsapulcē ir 20, ka pietiekamo kvorumu atrāda 14 ( 20/3*2 = 13.33 un noapaļo uz nākamo veselo skaitli);
   • Kopējais dalībnieku skaits – aprēķinātais kopējais dalībnieku skaits;
   • Balsojumā piedalījās – aprēķinātais balsojumu iesniegušu dalībnieku skaits;
   • Balsojumā nepiedalījās – aprēķinātais balsojumu neiesniegušu dalībnieku skaits.
  • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
   • Papildus pie kvoruma aprēķina veida norāda, tam atbilstošu domājamo daļu skaitu, atbilstoši kopējam domājamo daļu skaitam. Piemēram, ja veids ir 2/3 un kopējais Māju lietas īpašuma domājamo daļu skaits (veselos skaitļos) ir 2000, ka pietiekamo kvorumu atrāda 1334 ( 2000/3*2 = 1333,33 un noapaļo uz nākamo veselo skaitli);
   • Kopējais domājamo daļu skaits – kopējais Māju lietas īpašuma domājamo daļu skaits;
   • Balsojumā piedalījās – aprēķinātais balsojumu iesniegušu dalībnieku domājamo daļu skaits;
   • Balsojumā nepiedalījās – aprēķinātais balsojumu neiesniegušu dalībnieku domājamo daļu skaits.
  • Kopsapulces kvorums ir/nav sasniegts – atkarībā no aprēķinātās kvoruma vērtības.
 • Pieņemtie lēmumi – jautājumu un balsošanas rezultāts. Par katru jautājumu atrāda:
  • Jautājuma numurs un teksts;
  • Rezultāta aprēķina veids un tam atbilstoša balsojuma vērtība, pēc tāda paša aprēķina, kā kvoruma kopsavilkuma sadaļā.
  • Atbilžu saraksts, kurā par katru atbildi atrāda:
   • Atbildes numurs;
   • Atbildes teksts;
   • Par atbildi nobalsojošo dalībnieku / domājamo daļu skaits.
  • Pieņemtais lēmums – atbildes teksts, kura pārsniedza aprēķina veidam nepieciešamo balss skaitu. Ja tā bija noklusētā atbilde, tad norāda ‘Lēmums nav pieņemts’;
  • Atšķirīgie viedokļi – aprēķina laikā sagatavotā vērtība, no visos balsojumos norādītiem komentārus par šo jautājumu.
 • Apstiprinājumi – sadaļu atrāda, ja protokols ir nodots apstiprināšanai vai ir apstiprināts. Atrāda tikai aktuālos apstiprinājumu datus (piemēram, ja tika noraidīts un atkārtoti nodots saskaņošanai, atrāda tikai pēdējās saskaņošanas dalībniekus):
  • Apstiprinātāja vārds uzvārds;
  • Apstiprinājuma statuss;
  • Datums, ja ir norādīts rezultāts;
  • Pamatojums, ja ir norādīts.

Lietotājs pārskata aprēķināto protokola saturu un izvēlas nākamo darbību:

 • Ja protokola statuss ir ‘Sagatave’, var nodot protokolu apstiprināšanai kopsapulces vadītājam un protokolētājam, izvēloties darbību <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>:

  • Lietotājs norāda e-pastus uz kuriem sūtīt paziņojumu, ja tādi nav reģistrēti sistēmā.

Attēls. Kopsapulces protokola apstiprināšanas kontaktpersonu datu norādīšana

 • Protokolam uzstāda statusu ‘Nodots apstiprināšanai’.
 • Nodošanu apstiprināšanai reģistrē kopsapulces vēsturē;
 • Tiek izveidoti protokola apstiprināšanas pieprasījumi. Protokola apstiprināšanu vai noraidīšanu veic saskaņā ar ‘Kopsapulces protokola apstiprināšana’.
 • Ja protokola statuss ir ‘Sagatave’ vai ‘Nodots apstiprināšanai’, atgriež kopsapulces statusu uz ‘Rezultātu apkopošana’:
 • Kopsapulces protokolu var lejupielādēt PDF formātā ar vai bez laika zīmoga, formas apakšā izvēloties darbību <Izdruka>:
  • Protokola izdrukā attēlo pilnu protokola informāciju;
  • Ja lietotājs ir izvēlējies datni ar e-zīmogu, datni apzīmogo.
 • Kopsapulces izmaiņu vēsture aplūkojama, izvēloties darbību <Notikumu vēsture> formas apakšā.

Attēls. Kopsapulces protokola atrādīšana