DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces uzaicinājuma datnes sagatavošana

Ja kopsapulces statuss ir ‘Gatavs uzsākšanai’ vai ‘Aktīvs’, lietotājs var sagatavot kopsapulces ielūguma izdruku:

 • Lietotājs izvēlas kādu datnes veidu veidot: ar vai bez e-zīmoga;
 • Sistēma izveido pdf datni, kurā iekļauj šādu informāciju par kopsapulci (izdrukas virsraksts 'Uzaicinājums uz kopsapulci':
  • Māju lietas nosaukums un adrese;
  • Kopsapulces nosaukums;
  • Kopsapulces iniciators – fiziskas personas vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums reģistrācijas numurs. Ja persona iniciēja aptauju kā pārvaldnieks, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’;
  • Kopsapulces sākuma datums un laiks;
  • Norises vieta;
  • Darba kartība;
  • Jautājumu saraksts – par katru jautājumu norāda:
   • Jautājuma numurs;
   • Jautājuma teksts;
   • Jautājuma rezultāta aprēķina veids;
 • Ja lietotājs ir izvēlējies datni ar e-zīmogu, sistēma apzīmogo datni;
 • Lietotājs var lejupielādēt sagatavoto datni.