DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pieprasīt tehniskos noteikumus no būvniecības lietas

Ja lietotājs vēlas izveidot tehnisko noteikumu pieprasījumu no kādas jau izveidotas būvniecības lietas, tad pieslēdzas savai BIS darba vietai un galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ izvēlas apakšsadaļu ‘MANA BŪVNIECĪBA’.

Atver izvēlēto būvniecības lietu, nospiežot uz  mapes ikonas.

Pārslēdzas uz šķirkli ‘TEHNISKIE NOTEIKUMI’.

Attēls. Jaunu tehnisko noteikumu pieprasīšana no būvniecības lietas.

Ja būvniecības lietai jau ir saņemta būvatļauja – sistēma atrādīs jau izveidotu sarakstu ar sagatavēm.

Ja būvatļauja vēl nav saņemta, vai, ja ir nepieciešami papildus citi tehniskie noteikumi, tad nospiež uz <Jauns pieprasījums>.

Sadaļa ‘Kontaktinformācija’ tiks aizpildīta automātiski.

Adresi, Tālruņa numuru un e-pasta adresi ir iespēja rediģēt. Pārējos laukus rediģēt nav iespējams.

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana no būvniecības lietas – solis ‘Kontaktinformācija’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā “Atrašanās vieta’ ‘Kadastra apzīmējums’ arī tiks automātiski pievienots, atbilstoši izvēlētās būvniecības lietas datiem.

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana no būvniecības lietas – solis ‘Atrašanās vieta’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Izdevēji’ obligāti jāizvēlas vienu vai vairākus uzņēmumus, kuri ir reģistrēti kā tehnisko noteikumu izdevēji.

Pēc noklusējuma sistēma atrāda tehnisko noteikumu izdevējus, kuri darbojas norādītās atrašanās vietas administratīvajā teritorijā.

Pelēkā krāsā iekrāsotie tehnisko noteikumu izdevēji ir ar aktīviem līgumiem par BIS sistēmas lietošanu. Savukārt dzeltenā krāsā iekrāsotie tehnisko noteikumu izdevēji vēl nav noslēguši līgumu par BIS sistēmas lietošanu, tādēļ nesaņem Jūsu pieprasījumu.

Uzņēmumus, kuriem nav nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus, pa vienam var izdzēst no saraksta, nospiežot uz krustiņa pie attiecīgā uzņēmuma, vai, nospiežot krustiņu lauka labajā augšējā stūrī, izdzēst visu sarakstu.

Lai pievienotu nepieciešamo tehnisko noteikumu izdevēju – ievada fragmentu no uzņēmuma nosaukuma vai uzņēmumu reģistrā piešķirtā reģistrācijas numura, un sistēma pati atlasīs un piedāvās jums sarakstu ar atbilstībām.

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana no būvniecības lietas – solis ‘Izdevēji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Pieprasījuma dati’ tiek atrādīti lietotāja iepriekšējā solī izvēlētie tehnisko noteikumu izdevēji.

Lūgums obligāti ņemt vērā tehnisko noteikumu izdevēju nosacījumus, kas ir norādīti zem ‘Papildinformācija pieprasītājam’.

Brīvā tekstā laukā ‘Iesniegums’ jāievada iesnieguma teksts.

Ja nepieciešams – pievienojiet datnes.

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana no būvniecības lietas – solis ‘Pieprasījuma dati’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja vēlreiz pārskatīt iesniedzamos datus.

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana no būvniecības lietas – solis ‘Iesnieguma apskats’.

Ja ievadītie dati ir korekti – nospiež pogu <Iesniegt>.