DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Sertificēta būvspeciālista norādīšana

Ja zināms, ka persona ir aktīvs sertificēts speciālists, kas reģistrēts BIS Būvspeciālistu reģistrā vai BIS Būvinspektoru reģistrā, vai arī gadījumos, kad sertificētā speciālista piesaiste ir obligāta, jāizvēlas ievades veids Sertificēts būvspeciālists.

Būvniecības ieceres dokumentāciju var izstrādāt būvniecības ieceres ierosinātājs, kas plāno veikt būvdarbus pats saviem spēkiem 1. un 2. grupas būvi, bet pārējos gadījumos nepieciešams sertificēts būvspeciālists attiecīgajā jomā un sfērā. Ja ieceri ir jāizstrādā būvspeciālistam, tad ir jāveic pilnvarošana BIS.

 

Ievadlaukā ievadot vismaz trīs simbolus no sertifikāta numura, vārda, uzvārda vai personas koda, tiek piedāvāts izvēlnes saraksts ar atbilstošiem sertificētajiem būvspeciālistiem. Jo vairāk simboli tiks ievadīti, jo precīzāk tiks ierobežots izvēlnes saraksts. Būvspeciālista norāde tiek veikta, izvēloties būvspeciālistu no izvēlnes saraksta.

Attēls. Sertificēta būvspeciālista norādīšana.