BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces gaitas papildinformācijas norādīšana

Veicot kopsapulces rezultātu apstrādi, lietotājs norāda kopsapulces gaitas papildinformāciju.

Lai norādītu kopsapulces papildinformāciju, jāizvēlas darbība <Norādīt kopsapulces papildinformāciju>.

Attēls. Darbība <Norādīti kopsapulces papildinformāciju>

Attēls. Kopsapulces papildinformācijas ievades forma

Kopsapulces papildinformācijas formā attēlo nerediģējamu informāciju par kopsapulci:

 • Statuss;
 • Iniciators;
 • Nosaukums;
 • Sākuma datums;
 • Rezultāta aprēķinam izmantot;
 • Norises vieta;
 • Darba kārtība.

Lietotājs var norādīt kopsapulces beigu datumu un laiku.

Lietotājs var norādīt kopsapulces vadītāju un protokolētāju:

 • Par katru ievadot šādu informāciju:
  • Personas kods – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Vārds – obligāts brīvi ievadāms teksts;
  • Uzvārds - obligāts brīvi ievadāms teksts;
 • Saglabājot norādīto informāciju, sistēma veic šādas darbības:
  • Pārbauda, vai BIS ir reģistrēta fiziska persona, kura nav ārvalstnieks, ar norādīto personas kodu, vārdu un uzvārdu. Ja eksistē – saglabāšana ir veiksmīga.
  • Ja neeksistē, pārbauda, vai PMLP ir reģistrēta fiziska persona ar norādīto personas kodu, vārdu un uzvārdu. Ja eksistē – saglabā personu BIS personu sarakstā.

Lietotājs var norādīt kopsapulces gaitas aprakstu - brīvi ievadāms teksts ar iespēju izmantot teksta rediģēšanas rīkus:

 • Treknrakstīšana (bold);
 • Slīprakstīšana (italic);
 • Pasvītrošana (underline);
 • Teksta izlīdzināšana (pa labi, pa kreisi, centrā, vienmērīgi),
 • Iespēja pievienot saiti.

Lietotājs var pievienot vienu vai vairākus pielikumus, ja kopsapulce ir statusā ‘Rezultātu apstrāde’, norādot par tiem obligāti nosaukumu un obligāti pievienojot datni. Pievienoto pielikumu sarakstu iekļauj kopsapulces protokola formā un tā izdrukā.