BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Aptaujas elektroniskā balsošanas procesa uzsākšana

Sistēma reizi dienā pārbauda reģistrētās aptaujas.

 • Saglabājot jaunas vai labotas aptaujas datus, vai uzstādot statusu ‘Gatava uzsākšanai’, sistēma veic pārbaudes:
  • Ja aptaujai nav pazīme ‘ārpus BIS’, aptaujas sākuma datums ir nākotnes datums;
  • Aptaujas beigu datums ir mazāks par <aptaujas sākuma datums> + 14 kal. dienas (dienu skaits ir sistēmas parametrs);
  • Ka aptaujas beigu datums ir lielāks par <aptaujas sākuma datums> + 300 kal. dienas (dienu skaits ir sistēmas parametrs);
  • Ja pārbaudes nav veiksmīgas, rāda lietotājam kļūdas paziņojumu.
 • Sistēma kontrolē aptaujas statusā ‘Gatava uzsākšanai’:
  • Ja pašreizējais datums ir <aptaujas sākuma datums>:
   • Sistēma atjauno Māju lietas īpašnieku datus no VZD datiem;
   • Izveido aptaujas plānoto dalībnieku sarakstu no aktualizētiem īpašnieku datiem;
   • Visiem aptaujas plānotiem dalībniekiem nosūta paziņojumu par aptaujas uzsākšanu;
   • Uzstāda aptaujai statusu ‘Aktīvs’.
 • Sistēma atlasa aptaujas statusā ‘Paziņošana’:
  • Ja līdz aptaujas sākuma datumam ir palikušas mazāk vai tieši 14 kalendārās dienas:
   • Uzstāda aptaujai statusu ‘Paziņošana’;
   • Reģistrē darbību aptaujas notikumu vēsturē;
   • Saglabā pie aptaujas datiem balsotāju sarakstu - Māju lietā šobrīd esošo īpašnieku sarakstu (ja Māju lietā nav dzīvokļu īpašumi), dzīvokļu īpašumus (ja Māju lietā ir vismaz viens dzīvokļa īpašums). Dzīvokļu īpašumiem saglabā visu īpašnieku datus;
   • Visiem balsotājiem-īpašniekiem (dzīvokļu īpašumu gadījumā – šo īpašumu īpašniekiem), sagatavo un nosūta paziņojumu par plānoto aptauju;
   • Reģistrē darbību aptaujas notikumu vēsturē norādot pievienoto balsotāju sarakstu;
   • Uzstāda aptaujai statusu ‘Paziņota’.
   • Reģistrē darbību aptaujas notikumu vēsturē.
 • Sistēma atlasa aptaujas statusā ‘Paziņota’ vai ‘Uzsākšana’:
  • Ja aptaujas sākuma datums vienāds vai lielāks par pašreizējo datumu:
   • Uzstāda aptaujai statusu ‘Uzsākšana’;
   • Reģistrē darbību aptaujas notikumu vēsturē;
   • Visiem balsotājiem-īpašniekiem (dzīvokļu īpašumu gadījumā – šo īpašumu īpašniekiem), sagatavo un nosūta paziņojumu par aptaujas uzsākšanu un balsošanas saiti;
   • Uzstāda aptaujai statusu ‘Aktīva’;
   • Reģistrē darbību aptaujas notikumu vēsturē.