DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopējās darbības pilnvaras un deleģējuma detalizētajā formā

Izsniegtu, saņemtu pilnvaru vai deleģējumu par ekspluatācijas būvi var atvērt no attiecīgā pilnvaru saraksta, nospiežot uz konkrētā ieraksta “Mapītes” ikonas, kas atrodas ieraksta labajā pusē. Detalizētajā formā iespējams apskatīt notikumu vēsturi, lejupielādēt datni un atgriezties sarakstā.

Attēls. Deleģējuma detalizētā skata forma.

  1.  

Datnes lejuplāde

Lai veidotu pilnvaras vai deleģējuma noraksta datni, jānospiež poga <Lejupielādēt datni>. Lietotājam tiks piedāvāts veidot datni ar laika zīmogu.

Attēls. Datnes veidošana ar laika zīmogu.

Lejupielādējot datni ar laika zīmogu, tiek apliecināts, ka dokuments izgūts no BIS konkrētā laika momentā ar tādiem datiem. Dokumentu ar laika zīmogu var pārbaudīt, piemēram, https://www.eparaksts.lv, vai dokuments derīgs ar sistēmas parakstu. Pārbaudot dokumenta parakstus, atrādīs, ka parakstu uzlika "Būvniecības informācijas sistēma" un atrādīs Laika zīmoga uzlikšanas laiku.

Attēls. Laika zīmoga un sistēmas paraksta pārbaude eParaksts.lv

Lejupielādējamā datne ir pdf formāta izdruka.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Attēls. Lejupielādētās pilnvaras izdrukas paraugs.

Ekspluatācijas deleģējuma gadījumā būs iekļauta šāda informācija:

 • Deleģējuma BIS numurs;
 • Juridiska persona, kuras vārdā veidots deleģējums - dati tādā apjomā, kādi ir norādīti deleģējuma reģistrācijas formā;
 • Deleģētā persona - dati tādā apjomā, kādi ir norādīti deleģējuma reģistrācijas formā;
 • Deleģējuma objekts - dati par pilnvaras objektu tādā apjomā, kāds ir deleģējuma reģistrācijas formā;
 • Tiesību saraksts, t.sk. pārpilnvarošanas pazīmes, ja tādas ir norādītas;
 • Derīguma termiņš;
 • Deleģējuma sagatavotājs;
 • Parakstītāji - deleģējumam norādīto saskaņotāju saraksts;
 • Sistēmas reference – dokumenta references numurs, ko sistēma uzģenerē, kad tiek uzlikts sistēmas paraksts.

Ekspluatācijas pilnvaras/pārpilnvarojuma gadījumā būs iekļauta šāda informācija:

 • Pilnvaras BIS numurs;
 • Sākotnējās pilnvaras izsniedzējs - dati tādā apjomā, kādi ir norādīti pilnvaras/pārpilnvarojuma reģistrācijas formā;
 • Pārpilnvarotājs - dati tādā apjomā, kādi ir norādīti pārpilnvarojuma reģistrācijas formā;
 • Pilnvarotā persona - dati tādā apjomā, kādi ir norādīti pilnvaras reģistrācijas formā;
 • Pilnvaras objekts - dati par pilnvaras objektu tādā apjomā, kāds ir pilnvaras reģistrācijas formā;
 • Tiesību saraksts, t.sk. pārpilnvarošanas pazīmes, ja tādas ir norādītas;
 • Derīguma termiņš;
 • Pilnvaras sagatavotājs;
 • Parakstītāji - pilnvarā norādīto saskaņotāju saraksts;
 • Sistēmas reference - dokumenta reference, ka šis dokuments apstiprināts ar sistēmas parakstu.

 

   1.  

Notikumu vēstures skatīšanās iespēja

Lai apskatītu pilnvaras vai deleģējuma notikuma vēsturi, kurš, kad izveidoja vai laboja ierakstu, jānospiež detalizētajā formā poga <Notikumu vēsture>.

Tiks atvērta deleģējuma /pilnvaras notikumu vēstures forma, kurā lietotājs par katru fiksēto notikumu varēs redzēt:

 • Notikuma datums un laiks;
 • Persona;
 • Notikums;
 • Papildus informācija.

Attēls. Pilnvaras/deleģējuma notikumu vēsture.