DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums reģistrācijai būvkomersantu reģistram

Lietotājs pēc autorizēšanās publiskajā portālā ar vienotās pieteikšanās saskarni, no izvēlnes sadaļas “e-pakalpojumi” var izveidot jaunu iesniegumu par iekļaušanu būvkomersantu reģistrā “Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā”. Iesniegumā aizpildāmas šādas sadaļas:

  • Pamatinformācija par komersantu (tiek sagatavota automātiski no personas lietotāja datiem)
  • Sertificēto speciālistu saraksts.

Iesnieguma pirmajā ievades solī norāda uzņēmuma reģistrācijas numuru, kuru reģistrācija tiek uzsākta Būvkomersantu reģistrā.

Attēls. Iesniegumā komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā komersanta ievades solis.

Ja tika norādīts Latvijas juridiskā persona, sistēma pārbauda vai uzņēmuma reģistrācijas numurs ir atrodams uzņēmumu reģistrā, un vai lietotājam ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu. Ja tiesības vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu nav, lietotājam iesnieguma formā pielikuma veidā jāpievieno elektroniski parakstīta pilnvara. Lai pārstāvētu ārvalsts uzņēmumu, arī prasīs pievienot pilnvaru.

Attēls. Iesniegumā komersanta reģistrācijai būvkomersantu kontaktinformācijas norādīšana.

Nākamajā ievades solī var ievadīt publiskojamo kontaktinformāciju un komersanta kontaktinformāciju saziņai.

Attēls. Iesniegumā komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā būvspeciālistu norādīšana.

Nākamajā solī pievieno būvspecialistu sarakstu. Lietotājs, izvēloties speciālista sertifikāta numuru, var norādīt speciālistu sertifikātus un ievadīt darba līgumu informāciju par tiem. Iesniegumu pirms parakstīšanas var nodot saskaņošanai norādītiem speciālistiem.

Ja iesniegums saskaņots ar būvspeciālistiem, var turpināt iesniegšanu. Dokumentu nevar sagatavot iesniegšanai, ja tas nav pilnībā apmaksāts. Apmaksu var veikt ar maksājuma moduli sadaļā ‘Ja apmaksa nav veikta‘, vai ja ir jau samaksāts, var norādīt maksājuma uzdevuma informāciju sadaļā ‘Ja apmaksa jau ir veikta’.

Attēls. Iespēja apmaksāt ar maksājuma moduli.

Attēls. Iespēja norādīt samaksāta maksājuma uzdevuma informāciju.

Attēls. Iesnieguma sagatavošana parakstīšanai.

Attēls. Iesnieguma parakstīšana un iesniegšana.

Attēls. Iesnieguma datņu parakstīšana ar e-parakstītāju.

Iesnieguma edoc [Datums]_[Laiks]-[Nr.p.k.]-iesniegums-komersanta-registracijai-buvkomersantu-registra.edoc datums un laiks, datnes izmērs.