DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Apsekošanas vizītes atsaukšana

Lietotājs var atsaukt savus apsekošanas pieprasījumu, ja tā statuss ir ‘Izveidots’, ‘Apskatīts’ vai ‘Apstrādē’.

Lai atsauktu apsekošanas vizītes pieteikumu, tas ir jāatver un jānospiež darbības poga <Atsaukt>.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Apsekošanas vizītes pieteikuma atsaukšana.

Atsaucot apsekošanas vizīti:

  • sistēma notikumu vēsturē saglabā informāciju par atsaukšanu;
  • sistēma izveido pārvaldniekam paziņojumu par apsekošanas vizītes atsaukšanu;
  • pieprasījuma statusu nomaina uz ‘Atsaukšanā’.

Kā pārvaldniekam apstrādāt atsauktu apsekošanas pieprasījumu skatīt aprakstu Atsaukšanā apsekošanas pieteikuma apstrāde.