DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Īpašnieka kontaktdatu norādīšana Māju lietas sadaļā “Īpašnieki”

Autorizēts BISP lietotājs Māju lietā var labot savus kontaktdatus, ja viņš atbilst vienam no nosacījumiem:

 • Ir fiziska persona un ir Māju lietas īpašnieku sarakstā;
 • Ir fiziska persona un ir Māju lietas īpašnieka pilnvarotā persona;
 • Ir juridiskas personas pārstāvis un juridiska persona ir Māju lietas īpašnieku sarakstā un lietotājs ir:
  • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
  • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ir juridiskas personas pārstāvis un juridiska persona ir Māju lietas īpašnieku sarakstā norādītās personas pilnvarotā persona un lietotājs ir:
  • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
  • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.

Lai labotu savus kontaktdatus, lietotājam Māju lietas sadaļā ‘Īpašnieki’, jāspiež spiedpoga <Mana kontaktinformācija>.

Attēls. Māju lieta. Īpašnieku kontaktinformācijas pievienošana

Lietotājs var norādīt par sevi kontaktdatus:

 • Kontaktu tālrunis – ievadītā vērtība tiek pārbaudīta saskaņā ar BIS tālruņa formātu, kas ir 8 cipari;
 • E-pasta adrese – ievadītā vērtība tiek pārbaudīta saskaņā ar BIS e-pasta adreses formātu;
 • Lietošanā nodotā dzīvokļa /dzīvokļu / nedzīvojamo telpu numuri – tikai kopīpašuma gadījumā.

Attēls. Īpašnieka kontaktinformācijas norādīšana

Ja īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’, tad pie kontaktinformācijas norādīšanas obligāti vēl jānorāda lietošanā nodotā dzīvokļa /dzīvokļu / nedzīvojamo telpu numuri, kurš viņam pieder.

Ja lietotājs ir viens no kopīpašuma īpašniekiem vai īpašnieka pilnvarotā persona ar tiesībām, to pārstāvēt kā šīs mājas lietas īpašnieku un šim īpašniekam mājas lietā nav aizpildīta kontaktinformācija, lietotājam atrādīs informatīvu paziņojumu ‘Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju mājas lietā’. Lietotājam ir iespēja no paziņojuma teksta atvērt savus kontaktdatus mājas lietā.

Ja lietotājs ir mājas pārvaldnieks vai tā pārstāvis – paraksttiesīgā persona, pilnvarotā vai deleģētā persona ar tiesībām redzēt personas datus, lietotājs sadaļā ‘Īpašnieki’ var apskatīt izvēlētā īpašnieka kontaktdatus, nospiežot uz mapes ikonas blakus īpašniekam .

Pārvaldnieks vai pārvaldnieka pilnvarotā/deleģētā personas ar tiesību “Tiesības labot īpašnieka kontaktdatus” arī var labot un norādīt īpašnieka kontaktinformāciju, atverot kontaktinformācijas logu un nospiežot pogu <Labot>.

Ja kontaktinformācijas dati tiek laboti, saglabā arī pēdējo izmaiņu veikšanas datums un izmaiņu veicējs.

Ja Māju lietā īpašnieka kontaktdati nav norādīti, tiks izmantoti lietotāja profilā norādītie dati, ja tādi ir.

Attēls. Īpašnieka kontaktdatu apskate