Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Svarīgākās spiedpogas un ikonas formās

 •   - ikona <Dzēst> - tiek piedāvāta iespēja dzēst ierakstu vai datni. Pirms ieraksts tiek dzēsts pēc ikonas <Dzēst> nospiešanas, sistēma izdos pārlūka standarta ziņojumu ar jautājumu “Tiešām dzēst?”. Izvēloties pogu “OK” vai “Cancel”, lietotājs apstiprina vai noliedz ieraksta dzēšanu. Ja lietotājs ir apstiprinājis dzēšanu, izmaiņas datubāzē tiek automātiski saglabātas;
 •   - ikona <Kopēt> - tiek piedāvāta iespēja nokopēt izveidoto iesniegumu un izveidot jaunu;
 •   -ikona <Rediģēt> - tiek piedāvāta iespēja labot ierakstu vai datu bloku;
 •  - ikona <Datne> - tiek attēlots, ja pie ieraksta iespējams atvērt un apskatīt datni, nospiežot uz šo ikonu;
 •    spiedpoga <Tālāk> - saglabā ievadīto informāciju vai izmaiņas formā un pāriet uz nākamo datu ievades soli;
 •   spiedpoga <Atpakaļ> - atgriežas iepriekšējā sistēmas sadaļā/formā;
 •   spiedpoga <Noņemt> - tiek piedāvāta iespēja noņemt/izdzēst datu bloku;
 •  spiedpoga <+Pievienot vēl vienu> - tiek piedāvāta iespēja pievienot vēl vienu ierakstu datu blokā;
 •    spiedpoga <Meklēt> - tiek piedāvāta meklēšana saraksta veida formās pēc norādītajiem atlasīšanas kritērijiem;
 •    spiedpoga <Notīrīt> - tiek piedāvāta nodzēst/notīrīt ievadītos atlasīšanas kritēriju saraksta veida formās;
 •    spiedpoga <Saskaņot> - izveidojot un savadot datus iesniegumos, tiek piedāvāts saskaņot šo iesniegumu (Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā) ar citām iesaistītajām personām;
 •    spiedpoga <Iesniegt> - izveidojot un savadot datus iesniegumos pēc to saskaņošanas, tiek piedāvāts iesniegt šo dokumentu tālākai apstrādei atbilstošajai iestādei;
 •   spiedpoga <Pievienot sarakstam> - formās, kur var pievienot vairākus ierakstus, savadot datus par vienu ierakstu, piemēram, būvniecības iesniegumā būves datus (Būvniecības ieceres iesniegums), tie ir jāpievieno sarakstam, lai saglabātos ieraksta ievadītie dati.