DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvkomersanta reģistra iesniegumi

 

Kopējie kritēriji būvuzņēmuma e-iesniegumiem:

 • lietotājs ar tiesībām vienpersoniski pārstāvēt komersantu var reģistrēt iesniegumu bez pievienotas pilnvaras.
 • iesnieguma formu nevar iesniegt, ja tajā nav aizpildīti visi obligātie lauki.
 • lietotājs iesniegumu var saglabāt kā melnrakstu un turpināt rediģēt.
 • lietotājs iesniegumu var elektroniski parakstīt ar e-parakstītāju (izņemot Iesniegums par komersanta ikgadējās informācijas iesniegšanu būvkomersantu reģistram).
  • e-parakstītam iesniegumam dokumenta formā pielikuma veidā iespējams redzēt parakstīto dokumentu.
  • veicot e-parakstīšanu, dokuments darba virsmā nonāk statusā „Iesniegts”, un nav atverams labošanai lietotāja darba virsmā.
 • publiskajā portālā iesniegtu iesniegumu reģistra iestāde saņem statusā “Iesniegts” reģistra sistēmā.
 • lietotājs saņem publiskajā portālā reģistra iestādes sagatavotu atbildi (lēmumu) par iesniegto iesniegumu. Atkarībā no lēmuma satura iesnieguma statuss ir ”Apstiprināts” vai ”Atteikts”.
 • lietotājs publiskā portāla darba virsmā var redzēt iesniegumu, izveidot iesnieguma kopiju, saglabāt to kā melnrakstu un dzēst iesniegumu statusā „Sagatave”.