BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Trešo pušu saskaņojumu masveida apstrāde

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, atver sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’.

Lietotājs veic trešo pušu saskaņojumu atlasi, izmantojot meklēšanas sadaļu. Pēc saskaņojumu atlasīšanas, lietotājs var uzsākt masveida apstrādi, izvēloties darbību <Masveida apstrāde>:

  • Lietotājs atzīmē apstrādājamos saskaņojumus no atlasīto saskaņojumu saraksta, izvēloties to ar izvēles rūtiņas palīdzību;
  • Lietotājs izvēlas veicamo masveidā darbību:
  • Darbība <Pievienot saskaņojamo informāciju> – darbība tiks attiecināta uz saskaņojumiem, kuri atbilst saskaņojuma labošanas nosacījumiem (skatīt nodaļu ‘Trešo pušu saskaņojumu labošana’). Obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes, vai projekta lapas. Ja pievieno datni, tai var norādīt aprakstu brīvā tekstā un pazīmi, ka datne satur saskaņojuma parakstu (piemēram, ar roku parakstīta, noskanēta dokumenta kopija vai elektroniski parakstīts dokuments). Saglabājot izmaiņas, saskaņojumiem statusā ‘Jauns’ sistēma nomaina statusu uz ‘Nav nosūtīts’. Atrāda informatīvu paziņojumu ‘Pievieno datni vai izvēlas projekta lapu, kurā ir norādīta saskaņojumam nepieciešamā informācija. Ierosinātājs ir atbildīgs par to, ka datnē iekļautā informācija nav pretrunā ar izstrādāto projektu. Piesaistot izstrādātā projekta lapu, jāņem vērā, ka, ja turpmākā projekta izstrādē lapā būs nepieciešamas izmaiņas, to būs atkārtoti jāsaskaņo arī ar trešo pušu saskaņotājiem.”.

  • Lietotājam ir iespēja atzīmēt uzreiz visus atlasītos ierakstus vai noņemt atzīmi visiem atlasītiem ierakstiem;
  • Pēc darbības pabeigšanas lietotājs tiek informēts par rezultātu, piemēram: