BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums par klasifikācijas nodošanu

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var izvēlēties e-pakalpojumu ‘Iesniegums par klasifikācijas nodošanu’ un norādīt būvuzņēmumu, kuram kvalifikācija tiek nodota no kura būvuzņēmumu. Aizpildot iesniegumu jānorāda šāda informācija:

  • Būvuzņēmums, no kura tiks nodota klasifikācija;
  • Būvuzņēmums, kuram tiks nodota klasifikācija;
  • Kontaktinformācija saziņai ar reģistra iestādi;
  • Kvalifikācijas nodošanas pamatojumu.

Iesniegumā lietotājs,var norādīt būvuzņēmumu:

  • pēc UR reģ. numura,
  • pēc būvkomersantu reģistra numura,
  • pēc nosaukuma.

Ievadot simbolu virkni, lietotājam tiek piedāvāta dinamiska vērtību izvēlne, kurā atrāda visus būvuzņēmumus, kuru UR reģistrācijas numurā, nosaukumā, vai būvkomersanta reģistra numurā atrasta ievadītā simbolu virkne. Lietotājam jāizvēlas vērtība no piedāvātā saraksta, lai pēc tās tiktu pielasīti pārējie būvuzņēmuma dati.

 

Sistēma pārbauda vai būvuzņēmums, no kura tiks nodota klasifikācija:

  • Būvkomersantu reģistrā ir neaktīvs, ir statusā “Izslēgts”, ja nav tad neļauj turpināt un izdod kļudas paziņojumu “Nevar veikt klasifikācijas nodošanu, jo norādītais būvuzņēmums nav izslēgts no Būvkomersantu reģistra.”
  • Uzņēmums uz izslēgšanas brīdi ir bijis klasificējies un bija piešķirta klase. Ja uzņēmumam nebija piešķirta klase, tad izdod kļūdas paziņojumu “Norādītajam būvuzņēmums nav klase, kuru iespējams nodot.”
  • Būvuzņēmumam no kā tiek veikta klasifikācijas datu nodošana, nedrīkst būt jau nodoti klasifikācijas dati.

Sistēma pārbauda, vai Būvuzņēmumam, kam tiek nodoti klasifikācijas dati ir aktīvs būvkomersants, ja nav, tad neļauj turpināt klasifikacijas nodošanu un izdod kļūdas paziņojumu “Nevar veikt klasifikācijas nodošanu, jo norādītais būvuzņēmums ir neaktīvs Būvkomersantu reģistrā.”

Attēls.       Iesniegums par klasifikācijas nodošanu būvužņēmumu norādīšana.

Attēls. Iesniegumā par klasifikācijas nodošanu kontaktinformācijas un pamatojuma norādīšana.

Sistēma uzģenerē iesnieguma pdf datni klasifikacijas_nodosanas_iesniegums_[Nm.p.k.].pdf [Datums] [Laiks], [Izmērs].