DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Arodbiedrību koplīgumi

Pārslēdzoties uz juridiskās personas profilu formā “Būvuzņēmums” ir ievadāma un redzama informācija par arodbiedrību koplīgumiem zem sadaļas “Dalība profesionālajās organizācijās”.

Lai pievienotu jaunu ierakstu jānospiež poga  .

Pēc <+Pievienot arodbiedrību koplīgumu> nospiešanas, atvērsies arodbiedrību koplīgumu ieraksta ievades forma, kur iespējams norādīt informāciju par arodbiedrību, norādot reģistrācija numuru. Pēc UR numura ievadīšanas nosaukums un komersanta veids aizpildīsies automātiski. Ārvalstu organizācijas gadījumā jāizvēlas attiecīgā valsts. Tālāk jānorāda reģistrācijas numurs un nosaukums. Komersanta veids jānorāda manuāli, ja sistēmā šādu organizāciju neatrada.

Papildus obligāti jānorāda koplīguma periods – datumu no un datumu līdz.

 

Attēls. Arodbiedrību koplīguma ievades forma.

Piezīme! Pēc noklusējuma sistēmā norādīta Latvijas valsts.

Saglabājot izmaiņas, tiek izveidots vēstures ieraksts un saglabātas veiktās izmaiņas.

Ja izmaiņas nav nepieciešams saglabāt, jānospiež poga <Atgriezties>.

Arodbiedrību koplīguma ieraksts pēc saglabāšanas redzams būvkomersanta profila formā zem būvkomersanta informācija un sadaļām “Ieviestās pārvaldības sistēmas”, “Dalība profesionālajās organizācijās”.

Attēls. Arodbiedrību koplīguma informācijas atrādīšana būvuzņēmuma profilā.

Ieraksta labajā pusē pieejamās opcijas   <Labot>, <Vēsture>, <Dzēst>.

Veicot darbības <Labot> un <Dzēst>, obligāti jānorāda pamatojums.

Atverot izmaiņas vēsturi, atvērsies vēstures ieraksti sakārtoti dilstošā secībā un būs redzama šādi:

 

Attēls. Arodbiedrību koplīguma ieraksta vēsture.