DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Harmonizēto būvizstrādājumu standartu saraksts

Harmonizēto būvizstrādājumu standartu saraksts ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā www.bis.gov.lv, izvēloties Harmonizēto būvizstrādājumu standartu sarakstu. Sarakstā ir atspoguļota Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” (LVS) uzturētā aktuālā informācija par harmonizētajiem standartiem.

Attēls. Harmonizēto būvizstrādājumu standartu saraksta atvēršana.

Saraksts veidots no 30 ierakstiem katrā lapā.

Attēls. Harmonizēto būvizstrādājumu standartu saraksts.

Saraksta augšpusē lietotājs var veikt ierakstu meklēšanu pēc laukiem:

 • standarta vai tā pielikuma saturs – meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • standarta numurs (ENG) – meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • standarta nosaukums (ENG) – meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • standarta darbības lauks (ENG) – meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • standarta numurs (LV) – meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • standarta nosaukums (LV) – meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • standarta darbības lauks (LV) – meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • standarta publicēšanas datuma periods.
 • standartu līdzpastāvēšanas datumu periods.
 • standarta sasaiste ar Latvijas normatīviem - meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";.

Harmonizēto būvizstrādājumu standartu sarakstā par katru ierakstu atrāda:

 • Standarta numurs (ENG);
 • Standarta nosaukums (ENG);
 • Standarta numurs (LV);
 • Standarta nosaukums (LV);
 • Eiropas standartizācijas organizācija;
 • Standarta publicēšanas datums;
 • Standarta līdzpastāvēšanas datums.

Lai atvērtu ieraksta detalizēto formu, jānospiež ieraksta labajā pusē uz mapītes ikonas.

Attēls. Standarta ieraksta detalizētās formas atvēršana.

Atverot detalizēto formu, var apskatīt pilnu informāciju par šo būvizstrādājumu harmonizēto standartu.