BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ieviestās pārvaldības sistēmas

Pārslēdzoties uz juridiskās personas profilu, formā “Būvuzņēmuma dati” ir ievadāma un redzama informācija par ieviestajām pārvaldības sistēmām.

Lai pievienotu jaunu ierakstu jānospiež uz  .

Pēc pogas nospiešanas atvērsies pārvaldības sistēmas ieraksta ievades un labošanas forma, kur iespējams norādīt un redzēt šādu informāciju:

  • Nosaukums – obligāts, izvēlne no iespējamo vērtību saraksta;
  • Veids – automātiski aizpildīsies no norādītās pārvaldības sistēmas;
  • Periods - Datums no – datums līdz, obligāti norādāms datuma intervāls, kad iegūta pārvaldības sistēmas sertifikāts un līdz kuram ir derīgs;
  • Sertifikāta numurs – obligāti ievadāms pārvaldības sistēmas sertifikāta numurs;
  • Izdevējiestāde – manuāli ievadāms lauks, norāda kāda iestāde izdevusi sertifikātu.

 

Attēls. Pārvaldības sistēmas ievades forma.

Saglabājot izmaiņas, tiek izveidots vēstures ieraksts un saglabātas veiktās izmaiņas.

Ja izmaiņas nav nepieciešams saglabāt, jānospiež poga <Atgriezties>.

Pārvaldības sistēmas ieraksts pēc saglabāšanas redzams būvkomersanta profila formā zem būvkomersanta informācija un izskatās šādi:

 

Attēls. Ieviestās pārvaldība sistēmas datu bloks.

Ieraksta labajā pusē pieejamās opcijas   <Labot>, <Vēsture>, <Dzēst>.

Veicot darbības <Labot> un <Dzēst>, obligāti jānorāda pamatojums.

 

Attēls. Ieviestās pārvaldības sistēmas labošanas logs.

Atverot pārvaldību sistēmas izmaiņas vēsturi, atvērsies vēstures ieraksti sakārtoti dilstošā secībā.

 

Attēls. Pārvaldības sistēmas vēsture.