BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot tehniskos noteikumus būvniecības lietai

Ja tehniskie noteikumi tika pieprasīti pirms būvniecības lietas izveidošanas, tad, lai pievienotu tehniskos noteikumus būvniecības lietai - pieslēdzas savai BIS darba vietai un galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ izvēlas apakšsadaļu ‘MANA BŪVNIECĪBA’.

Atver izvēlēto būvniecības lietu, nospiežot uz  mapes ikonas.

Pārslēdzas uz šķirkli ‘TEHNISKIE NOTEIKUMI’ un nospiež uz <Pievienot esošus tehniskos noteikumus>.

Attēls. Esošu tehnisko noteikumu pievienošana.

Izvēlas no saraksta tehniskos noteikumus, atbilstošus jūsu būvniecības lietai.

Esošo tehnisko noteikumu izvēle.

Pārbauda, vai tiem nav beidzies derīguma termiņš, un nospiež uz plus ikonas labajā pusē, lai pievienotu.

Kad visi izvēlētie tehniskie noteikumi ir pievienoti, nospiež pogu <Apstiprināt>.

Ja būs izvēlēti vieni vai vairāki tehniskie noteikumi, kuru norādītie kadastra objekti nesakrīt ar būvniecības lietas kadastra objektiem, tad sistēma atrādīs informatīvu brīdinājumu ar iespēju turpināt pievienošanu, kā arī, tiem tehniskajiem noteikumiem tiek atrādīta informatīva ikona, ka tehniskie noteikumi nesatur būvniecības lietas kadastra objektus.

Attēls. Izvēlētie tehniskie noteikumi un ikonas pie tiem.

Tehniskos noteikumus var izņemt no izvēlēto saraksta, nospiežot uz  ikonas.