BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvspeciālistu reģistra paziņojumu atrādīšana

Publiskā portāla autorizēts būvspeciālists var redzēt būvspeciālistu reģistra automātiski izveidotos paziņojumus savā profila portālā atverot Panelī sadaļu “Paziņojumi”, lai nodrošinātu vienotu paziņojumu nosūtīšanas un atrādīšanas vietu.

Sadaļā ‘Paziņojumi’ var arī redzēt no BIS būvspeciālistu reģistra saņemtos automātiskos paziņojumus, piemēram, lēmumus par sfēras piešķiršanu.

Attēls. Būvspeciālista reģistra izsūtīto paziņojumu atrādīšana.

Būvspeciālists savā paziņojumu sarakstā redz BIS automātiski sūtītos paziņojus par šādiem notikumiem:

  • Sertifikāta/sfēras derīguma termiņa beigām;
  • Uzraudzības maksājuma datuma tuvošanos;
  • Sertifikāta pārreģistrāciju;
  • Sertificējošas iestādes pieņemtiem lēmumiem;
  • Nosūtītu uzraudzības maksājuma rēķinu.

Attēls. Būvspeciālista reģistra paziņojums par lēmumu.