Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Paziņojums par protokola nepieciešamību Mājas lietas uzturētājam

Sistēma katru dienu pārbauda aptauju statusu.

Sistēma atlasa aptaujas statusā ‘Rezultāta apstrāde’ un ‘Protokola sagatavošana’:

  • Ja kopš aptaujas beigu datuma ir pagājušas vismaz 3 kalendaras dienas, sistēma izveido aptaujas iniciatoram paziņojumu par nepieciešamību izveidot aptaujas protokolu;
  • Ja paziņojums jau tika nosūtīts, atkārtotu paziņojumu nosūta ik pēc 2 darba dienām.