Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas pilnvaras labošana

Spēkā esošu pilnvaru var labot tāds autorizēts BISP lietotājs, kuram izpildās viens no nosacījumiem:

 • lietotājs ir fiziska persona un ir pilnvaras izsniedzējs;
 • lietotājs ir juridiskas personas paraksttiesīgs pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir pilnvaras izsniedzējs;
 • lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis ar aktīvu deleģējumu veidot pilnvaras un pārstāvētā juridiskā persona ir pilnvaras izsniedzējs.

Ja pilnvaras statuss ir 'Aktīvs', to var labot, atverot pilnvaru no izsniegto pilnvaru saraksta un pilnvarā nospiežot pogu <Atvērt labošanā>.

Attēls. Pilnvaras labošanas opcija.

Labojot pilnvaru, sistēma izveido jaunu pilnvaras versiju, kurā var mainīt:

 • derīguma termiņu;
 • objektu, par kuru tiek veidota pilnvara;
 • tiesību sarakstu un pārpilnvarošanas tiesības.

Ja uz pilnvaras pamata ir izveidots pārpilnvarojums, lietotājam atrāda informatīvu brīdinājumu, ka pēc pilnvaras labojuma apstiprināšanas visi uz iepriekšējās pilnvaras versijas pamata izveidotie pārpilnvarojumi tiks anulēti.

Lietotājs var saglabāt izveidoto pilnvaras versiju:

 • pilnvaras iepriekšējā versija paliek spēkā, bet, atverot tās detalizēto informāciju, tiek atrādīts paziņojums, ka pilnvarai ir izveidots labojums;
 • pilnvaras jaunās versijas statuss ir 'Sagatave'.

Lietotājs var apstiprināt jauno pilnvaras versiju, ja viņš:

 • ir fiziska persona un ir pilnvaras izveidotājs;
 • ir juridiskas personas pārstāvis ar vienpersoniskām pārstāvniecības tiesībām.
  • lietotājs var nodot pilnvaras versiju saskaņošanai, ja viņam ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu, bet tās nav vienpersoniskas.

Apstiprinot jaunu pilnvaras versiju, sistēma veic šādu apstrādi:

 • iepriekšējās pilnvaras versiju anulē;
 • jaunai versijai uzstāda statusu 'Aktīvs'.