BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces detalizēto datu atrādīšana

Jau izveidojas kopsapulces detalizētos datus var aplūkot, izvēloties atvēršanas ikonu pie izvēlētās kopsapulces, kopsapulču sarakstā.

Ja kopsapulces status ir ‘Sagatave’ un lietotājs ir tās iniciators vai iniciatora pārstāvis, lietotājs var atvērt tās detalizēto skatu.

Ja kopsapulces statuss nav ‘Sagatave’, tās detalizēto skatu var atvērt jebkurš lietotājs, kuram ir pieejams kopsapulču saraksts.

Lietotājs redz nerediģējamu informāciju par kopsapulci:

 • Kopsapulces pamatdati:
  • Statuss – kopsapulces statuss;
  • Iniciators – kopsapulces iniciators, fiziskas personas vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums reģistrācijas numurs. Ja persona iniciēja aptauju kā pārvaldnieks, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’;
  • Nosaukums;
  • Sākuma datums - kopsapulces sākuma datums un laiks;
  • Rezultāta aprēķinam izmantot;
  • Norises vieta;
  • Darba kartība;
 • Kopsapulces jautājumu un to atbilžu saraksts - par katru jautājumu atrāda:
  • Jautājuma numurs;
  • Jautājuma teksts;
  • Jautājuma rezultāta aprēķina veids;
  • Atbilžu saraksts, kurā par katru atbildi atrāda tās numuru un tekstu.
 • Pielikumu saraksts – attēlojot to nosaukumus un datni;
 • Kopsapulces datus ir iespējams izdrukāt, izvēloties darbību <Izdruka>, kur lietotājam tiek piedāvāt lejupielādēt datus ar vai bez zīmoga.

Ja kopsapulces statuss ir ‘Pabeigts’, lietotājs var atvērt kopsapulces protokolu saskaņā ar ‘Kopsapulces protokola atrādīšana’. Sistēma reģistrē aptaujas notikumu vēsturē, katru gadījumu, kad tiek apskatīts balsošanas rezultātu protokols.

Ja kopsapulces statuss ir ‘Aktīvs’ un lietotājam ir tiesības balsot tajā, lietotājs var atvērt balsošanas formu saskaņā ar ‘Kopsapulces elektroniskā balsojuma pievienošana’.

Ja kopsapulces statuss ir ‘Gatavs uzsākšanai’ vai ‘Aktīvs’, lietotājs var sagatavot kopsapulces ielūguma izdruku saskaņā ar ‘Kopsapulces uzaicinājuma datnes sagatavošana’.

Attēls. Kopsapulces detalizēto datu atrādīšana