DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces elektroniskā balsojuma pievienošana

Autorizēts BISP lietotājs var veikt kopsapulces elektronisko balsojumu:

 • Apskatot savu vai pārstāvētās juridiskas personas paziņojumu sarakstu un atverot no tā elektroniskās balsošanas formu;
 • Apskatot kopsapulču sarakstu un atverot nepieciešamo kopsapulci.

Balsošanas formu var atvērt, atverot Māju lietas sadaļu ‘Kopsapulces’, izvēloties no saraksta atbilstošo kopsapulci. Atverot to apskatei, izmantojot darbību , un atvērtās formas apakšā izvēloties darbību <Reģistrēt balsojumu>.

Lietotājs var atvērt balsošanas formu, ja izpildās viens no nosacījumiem:

 • Lietotājs ir fiziska persona un ir balsotājs-īpašnieks (ja Māju lietā nav dzīvokļu īpašumi);
 • Lietotājs ir fiziska persona un ir balsotāja-dzīvokļa īpašuma vienīgais īpašnieks;
 • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis ar vienpersoniskas pārstāvēšanas tiesībām un juridiska persona ir balsotājs-īpašnieks (ja Māju lietā nav dzīvokļu īpašumi) vai juridiska persona ir balsotāja-dzīvokļa īpašuma vienīgais īpašnieks.

Lietotājs atver balsošanas formu:

 • Ja kopsapulces elektroniskā balsošana ir aktīva (kopsapulces statuss ir 'Paziņota' un pašreizējais datums un laiks ir lielāks par kopsapulces sākuma datumu un laiku):
  • Lietotājs apskata kopsapulces informāciju un norāda balsošanas rezultātu:
   • Māju lietas numurs un nosaukums – nav rediģējams;
   • Kopsapulces nosaukums – nav rediģējams;
   • Kopsapulces sākuma datums un laiks – nav rediģējams;
   • Kopsapulces norises vieta – nav rediģējams;
   • Kopsapulces statuss – nav rediģējams;
   • Kopsapulces darba kartība – nav rediģējams;
   • Kopsapulces pielikumu saraksts – datņu saraksts, ar iespēju lejuplādēt datnes;
   • Kopsapulces noteikumu teksts; – nav rediģējams;
   • Atzīme, ka ir iepazinies ar kopsapulces noteikumu tekstu – obligāts;
   • Jautājumu saraksts:
    • Jautājuma numurs – nav rediģējams;
    • Jautājuma teksts – nav rediģējams;
    • Atbilžu varianti – lietotājam obligāti jāizvēlas tikai vienu atbildi;
    • Komentārs – brīvi ievadāms teksts.
  • Lietotājs var saglabāt balsojumu:
   • Sistēma pārbauda:
    • Vai kopsapulces statuss ir ‘Paziņota’;
    • Vai ir uzstādīta atzīme par iepazīšanos ar noteikumiem;
    • Vai ir norādītas atbildes uz visiem jautājumiem.
   • Ja kāda pārbaude nav veiksmīga, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu;
   • Ja visas pārbaudes ir veiksmīgas, saglabā informāciju par lietotāju, kurš norādīja datus, un datumu un laiku, kad tika saglabāti dati.
   • Balsojuma vēsturē izveido ierakstu par veikto darbību.
  • Ja lietotājs balsojumu nesaglabā, tajā norādītā informācija tiek pazaudēta;
  • Lietotājs var labot iepriekš saglabāto balsojumu.

Ja kopsapulces elektroniskā balsošana nav aktīva, lietotājs redz:

 • Ja balsojums tika norādīts un saglabāts – nerediģējamu informāciju par kopsapulci un norādīto balsojumu, balsojuma veicēju, datumu un laiku;
 • Ja balsojums netika saglabāts - nerediģējamu informāciju par kopsapulci un tās jautājumiem.