BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Pārvaldīšanas tiesību deleģējumu izveidošana

Juridiskas personas (māju pārvaldnieka) pārstāvis var izveidot pārvaldīšanas tiesības deleģējumu par kādu no juridiskās personas pārvaldītajām būvēm, lai deleģētu fizisku pārstāvi (darbinieku) darboties ar Ekspluatācijas vai Māju lietas datiem.

Lai sagatavotu deleģējumu ar “Pārvaldīšanas tiesībām” par juridiskās personas pārvaldībā esošiem īpašumiem, lietotājam jābūt autorizētam BISP un jāpieslēdzas juridiskās personas profilā kā deleģētai personai ar tiesībām administrēt uzņēmuma darbiniekus, vai jābūt paraksttiesīgajai personai. Tālāk jāatver “Pilnvarošanas sadaļas” apakšsadaļa “EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI” un sarakstā “DELEĢĒJUMI” jānospiež poga <Jauns pārvaldīšanas tiesību deleģējums>.

Attēls. Pārvaldīšanas tiesību deleģējuma izveidošanas opcija.

Pārvaldīšanas tiesības deleģējumu veidošana ir līdzīga kā Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību deleģējumu izveidošana ar atšķirībām objekta un tiesību norādīšanā.

"Pārvaldīšanas tiesības" veidam tiek piedāvāts izvēlēties vienu vai vairākus objektus no būvēm, kurām lietotājam ir piekļuve, balstoties uz piederības kādai no grupām:

 • Būves vienīgā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas paraksttiesīgā persona;
 • Būves vienīgā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas deleģēts pārstāvis ar darbinieku administrēšanas tiesību;
 • Būves vienīgā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotas juridiskas personas paraksttiesīgā persona;
 • Būves vienīgā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotas juridiskas personas pārstāvis ar darbinieku administrēšanas tiesību;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka juridiskas personas paraksttiesīga persona;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka juridiskas personas deleģēts pārstāvis ar darbinieku administrēšanas tiesību.

 Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Pārvaldīšanas tiesību deleģējumu izveidošanas forma.

Tiesību saraksts deleģējuma veidam "Pārvaldīšanas tiesības":

 • Dokumentu/Datu skatīšanās;
 • Dokumentu/Datu sagatavošana;
 • Redzēt īpašnieku sensitīvos datus;
 • Tiesības labot īpašnieka kontaktdatus;
 • Tiesības administrēt pārstāvjus;
 • Tiesības labot juridiskas personas kontaktdatus;
 • Tiesības veidot pilnvaras uzņēmuma vārdā;
 • Reģistra iesniegumos, kas dod iespēju veidot reģistra e-pakalpojumu iesniegumus pārvaldnieka vārdā.

Tiesībām "Dokumentu/Datu skatīšanās" un “"Dokumentu/Datu sagatavošana" papildus var nodalīt konkrētas datu kopas, kurām piešķirta tiesība. Ja netiek izdalīti atsevišķi kopu veidi, tad tiesības tiek piešķirtas visām datu kopām. Pārvaldīšanas tiesībās norādāmās datu kopas:

 • Māju Lieta: Dokumenti - piekļuve Māju lietas sadaļai "Dokumenti";
 • Ekspluatācijas lieta: Dokumenti - piekļuve Ekspluatācijas lietas sadaļai "Dokumenti";
 • Periodisko pārbaužu veidi - piekļuve Ekspluatācijas lietas sadaļai "Periodisko pārbaužu veidi";
 • Pārvaldnieka dati - piekļuve Māju lietas sadaļai "Pārvaldnieka dati";
 • Skaitītāju rādījumi - piekļuve Māju lietas sadaļai "Skaitītāju rādījumi";
 • Remontdarbu uzkrājumi - piekļuve Māju lietas sadaļai "Remontdarbu uzkrājumi";
 • Apsaimniekošanas izmaksas - piekļuve Māju lietas sadaļai "Apsaimniekošanas izmaksas";
 • Ienākumu/ Izdevumu pārskats - piekļuve Māju lietas sadaļai "Ienākumu/Izdevumu pārskats";
 • Īpašnieku saraksts - piekļuve Māju lietas sadaļai "Īpašnieku saraksts";
 • Uzsākt kopsapulces/Aptaujas - piekļuve Māju lietas sadaļai "Kopsapulces/Aptaujas" ar iespēju veidot jaunas aptaujas un izsludināt kopsapulces.