DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvspeciālistu reģistra e-pakalpojumi

Būvspeciālista e-iesniegumus var izveidot Speciālista panelī šķirklī ‘Iesniegumi’ nospiežot pogu   un izvēloties vajadzīgo dokumenta veidu.

Attēls. Dokumenta veida izvēlne Speciālista panelī.

vai reģistru e-pakalpojumu sadaļā var izvēlēties pakalpojumu “Būvspeciālista iesniegums” ;

Attēls. Būvspeciālista iesnieguma izveidošanas izvēle.

Visiem būvspeciālista e-iesniegumiem ir vienots ievades princips:

  • iesnieguma datus un nepieciešamo informāciju lietotājam jāaizpilda pa soļiem, atbilstoši iesnieguma veidam;
  • pirms iesnieguma iesniegšanas pa soļiem aizpildīto informācīju var apskatīt ‘Iesnieguma apskatā’;
  • iesniegumam var apskatīt notikumu vēsturi – saraksts ar darbībām, kādas tika veiktas ar dokumentu;
  • ja iesnieguma statuss ir ‘Sagatave’, iesniegumu var labot, dzēst, iesniegt;
  • pēc iesnieguma saglabāšanas statuss ir ‘Sagatave’ un pieejams iesniegumu sarakstā;
  • iesnieguma iesniedzēja datus pielasa no personas profila;
  • iesniegumam var apskatīt detalizēto informāciju;
  • iesniegšanas brīdī sistēma izveido iesnieguma izdruku pdf formātā, kurā iekļauj tādu pašu informāciju, kā iesnieguma apskates solī jeb detalizētajā skatā;
  • sertificējošo iestādi nosaka no norādītās darbības sfēras iesniegumā;
  • iesnieguma iesniegšanas solī var norādīt arī citu atbildes saņemšanas veidu.

Attēls. Iesnieguma iesniegšanas solis.

 

Iesniegšanas solī lietotājs var norādīt, kādā veidā vēlas saņemt atbildi uz iesniegumu. Pēc noklusējuma tiek atzīmēts ‘Publiskajā portālā’. Pārējos veidus var atzīmēt zem opcijas ‘Citi veidi’.

Pirms iesniegšanas lietotājs var atgriezties uz jebkuru iepriekšējo ievades soli un precizēt datus. Neiesniegtu iesniegumu var arī dzēst. Kamēr Būvspeciālistu iesniegumam nav veikta iesniegšanas darbība, un kaut reizi veikta ievadīto datu saglabāšana, dokuments tiek saglabāts statusā ‘Sagatave’.

Ja iesniegumā iztrūkst kāda no obligātās informācijas, tad iesniegšanas brīdī tiek parādīts kļūdas paziņojums ar lūgumu precizēt datus konkrētajā sadaļā.

E-iesniegto vai sagatavošanā esošo būvspeciālista iesniegumu lietotājs var redzēt savā Speciālista panelī šķirklī "Iesniegumi”.