BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Aptaujas atcelšana

Autorizēts BISP lietotājs, kurš ir kopsapulces iniciators, var atcelt aptauju, ja tā ir statusā ‘Paziņošanā’, vai ‘Aktīva’, obligāti norādot pamatojumu.

Aptaujas atcelšanas darbība pieejama aptaujas apskates formā – sadaļā “Aptaujas” atverot atbilstošu aptauju apskatei.

Sistēma veic šādas darbības:

  • Aptaujas statusu maina uz ‘Atcelta’;
  • Nosūta paziņojumus par aptaujas atcelšanu, īpašniekiem un to pilnvarotām personām, kurām tika nosūtīta informācija par aptaujas sākumu.

Ja aptauja ir statusā ‘Atcelta’, lietotājs var apskatīt aptaujas pamatdatus un jautājumu un atbilžu sarakstu. Lietotājam ir pieejama skatīšanai balsojumu un rezultātu sadaļa.