BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Pārvaldīšanas tiesību pilnvaras izveidošana

Lai sagatavotu pilnvaru ar “Pārvaldīšanas tiesībām” par pārvaldīšanā esošiem īpašumiem, kas ļaus citai personai darboties pārvaldnieka lomā, jāatver “PILNVAROŠANAS SADAĻAS” apakšsadaļa “EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI” un sarakstā “Izsniegtās pilnvaras” jānospiež poga <Jauna pārvaldīšanas tiesību pilnvara>.

Attēls. Kā uzsākt jaunu pārvaldīšanas tiesību pilnvaru izveidošanu.

Līdzīgi kā Jauna īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaras izveidošanā, atverot jaunas pilnvaras izveidošanas formu, būs obligāti jānorāda:

 • Pilnvarotā persona - iespējams norādīt juridisku (tikai Latvijā reģistrētu uzņēmumu, kas ir reģistrēts UR) vai fizisku personu (tikai Latvijas iedzīvotāju), pēc BIS kopēju datu ievades principa;
 • Derīguma termiņš – iespējams norādīt konkrētu datumu vai beztermiņa;
 • Pilnvaras objekts - iespēja izvēlēties un norādīt vienu vai vairākus īpašuma objektus par kuru tiek veidota pilnvara. Objektus var norādīt tikai no saraksta, jo piedāvāto objektu saraksts ir atkarīgs no pilnvaras veida un no lietotāja profila.
 • Tiesības – iespēja atzīmēt vienu vai vairākas tiesības “Dokumentu/Datu skatīšanās”, “Dokumentu/Datu sagatavošana”, “Redzēt īpašnieku sensitīvos datus” ar iespēju pārpilnvarot un ierobežot uz konkrētas kopas veidiem.

 Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Pārvaldīšanas tiesību pilnvaras izveidošanas forma.

Pilnvaras izveidošanā “Pilnvarotāju” nav iespējams mainīt, jo sistēma to automātiski norāda kā pilnvarotāju no lietotāja profila:

 • lietotāju, ja viņš darbojas fiziskas personas profilā;
 • lietotāja pārstāvēto juridisko personu, ja lietotājs darbojas juridiskas personas profilā.

Pilnvaras objekts “Pārvaldīšanas tiesības” veidam tiek piedāvāts izvēlēties no būvēm, kurās lietotājam ir piekļuve, balstoties uz piederību kādai no grupām:

 • būves vienīgais īpašnieks vai tiesiskais valdītājs fiziska persona;
 • būves vienīgā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas paraksttiesīga persona;
 • būves vienīgā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas deleģēts pārstāvis ar tiesībām "Tiesības pārstāvēt uzņēmuma īpašnieku";
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvais Pārvaldnieks fiziska persona;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka juridiskas personas paraksttiesīga persona;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka juridiskas personas deleģēts pārstāvis ar tiesībām "Tiesības pārstāvēt uzņēmuma īpašnieku".

Pie sagatavotās pilnvaras var pievienot vienu vai vairākas datnes. Pēc visu obligāto lauku norādīšanas lietotājs var saglabāt izveidoto pilnvaru. Saglabājot pilnvaru, sistēma piešķir pilnvarai statusu “Sagatavošanā”, kuru iespējams vēl labot un turpināt tālāk apstiprināt, ja:

 • lietotājs darbojas fiziskas personas profilā un ir pilnvarā norādītais pilnvarotājs;
 • lietotājs darbojas juridiskas personas profilā un tā ir pilnvarā norādītais pilnvarotājs, un lietotājam ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu vai ir aktīvas deleģējuma tiesības izsniegt pilnvarojumus uzņēmuma vārdā;
 • ir korekti norādīti pilnvarotās personas dati;
 • lietotājs var nodot pilnvaru saskaņošanai, ja viņam ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu, bet tās nav vienpersoniskas tiesības. Tālākās darbības notiek saskaņā ar sistēmā esošo pilnvaru saskaņošanas funkcionalitāti.

Pilnvaras apstiprināšanas brīdī:

 • sistēma uzstāda pilnvarai statusu “Aktīvs” un datumu, no kura pilnvara ir spēkā, kā pašreizējo datumu;
 • pilnvarotā persona iegūst tiesības uz konkrēto objektu ar piešķirtajām tiesībām;
 • izveido paziņojumu un nosūta e-pastu pilnvarotai personai par pilnvaras piešķiršanu;
 • ja pilnvarā ir norādīti vairāki objekti, pilnvarotā persona saņem piekļuvi pie visām norādītām lietām.

Iegūtās tiesības pilnvaras veidam “Pārvaldīšanas tiesības”:

 • Dokumentu/Datu skatīšanās” – dod tiesības redzēt datus atbilstošajā pārvaldāmajā būvē;
 • Dokumentu/Datu sagatavošana” – dod tiesības pievienot/rediģēt datus atbilstošajā pārvaldāmajā būvē;
 • Redzēt īpašnieku sensitīvos datus” – dod iespēju apskatīt fiziskās personas kodu pie īpašnieka datiem;
 • Tiesības labot īpašnieka kontaktdatus” – dod tiesības pilnvarotajai personai labot mājas īpašnieku kontaktdatus.

Ja pilnvarā tika norādītas konkrētas datu kopas pie tiesību veida, tad piešķirtās tiesības attiecas uz konkrēto datu kopu. Ja netika norādītas konkrētas datu kopas, tad tiesības ir piešķirtas uz visām datu kopām. Pārvaldīšanas tiesībās var būt norādīt šādas datu kopas:

 • Māju Lieta: Dokumenti – piekļuve Māju lietas sadaļai “Dokumenti”;
 • Ekspluatācijas lieta: Dokumenti – piekļuve Ekspluatācijas lietas sadaļai “Dokumenti”;
 • Periodisko pārbaužu veidi – piekļuve Ekspluatācijas lietas sadaļai “Periodisko pārbaužu veidi”;
 • Pārvaldnieka dati – piekļuve Māju lietas sadaļai “Pārvaldnieka dati”;
 • Skaitītāju rādījumi – piekļuve Māju lietas sadaļai “Skaitītāju rādījumi”;
 • Remontdarbu uzkrājumi – piekļuve Māju lietas sadaļai “Remontdarbu uzkrājumi”;
 • Apsaimniekošanas izmaksas – piekļuve Māju lietas sadaļai “Apsaimniekošanas izmaksas”;
 • Ienākumu/ Izdevumu pārskats – piekļuve Māju lietas sadaļai “Ienākumu/Izdevumu pārskats”;
 • Īpašnieku saraksts - piekļuve Māju lietas sadaļai “Īpašnieku saraksts”;
 • Uzsākt kopsapulces – piekļuve Māju lietas sadaļai “Kopsapulces/Aptaujas”.