Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā saskaņot iesniegumu par būves neesību?

Pēc tam, kad iesniegums par būves neesību ir nodots saskaņotājiem, šīs personas autorizējas publiskajā portālā un apskata paziņojumu par saskaņojuma pieprasījumu un no tā atver atbilstošu iesniegumu par izziņas par būves neesību sagatavošanu.

Saskaņojuma pieprasījuma atvēršana.

Lietotājs atver pieprasījumu, nospiežot uz mapes ikonas, izvērtē iesnieguma saturu un norāda savu rezultātu ‘Saskaņot’ vai ‘Noraidīt’.

Saskaņojuma pieprasījuma atrādīšana.

Ja lietotājs noraida iesniegumu, obligāti jānorāda pamatojums.

Iesniegumā atrāda informāciju par visu apstiprinātāju norādītiem rezultātiem un to uzstādīšanas datumiem.

Pēc pēdējā rezultāta norādīšanas iesniedzējam un ierosinātājiem, ja iesniegums ir izveidots būvniecības lietā, izveido paziņojumu.