DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces balsošanas lapas izdruka

Kopsapulces ierosinātājs, vadītājs vai protokolētājs var sagatavot kopsapulces jautājumu balsošanas lapas izdruku klātienes balsošanai, lai nodrošinātu iespēju balsot klātienē papīra veidā.

Lai sagatavotu kopsapulces izdruku, jāatver izvēlēto kopsapulci, kas ir jau paziņota, un tālāk jāatver jautājuma  balsojuma rezultātu apskates forma ar darbības pogu <Balsojuma rezultāts>.  Katram jautājumam var izveidot  jautājumu balsošanas lapas izdruku, izvēloties darbības pogu <Izdruka>.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Jautājumu balsošanas lapas izdrukas veidošana.

Jautājumu balsošanas izdrukas izveidošana ir pieejama līdz brīdim, kamēr ir iespējams norādīt balsošanas rezultātus.

Veidojot jautājumu izdruku, var izvēlēties izdrukas parametrus:

 • Vai ar tukšu jautājumu;
  • tukša jautājuma gadījumā jānorāda atbilžu variantu skaits. Noklusētā vērtība ir 2;
 • Balsojuma variantu atrādīšanu: ‘Pilns atbildes teksts’ vai ‘Atbildes numurs’;
 • Iespēja mainīt izdrukas formātu uz ainavskatu.

Kad lejupielādes iespējas parametri norādīti, jānospiež poga <Lejupielādēt datus>.

Sistēma izveidos izdruku pdf formātā, ņemot vērā norādītos parametrus.

Attēls, kurā ir galdsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Kopsapulces balsošanas lapas izdruka.

Balsošanas lapas izdrukā iekļauj datus par:

 • Mājas lietas numuru un adresi;
 • Kopsapulces norises vieta;
 • Kopsapulces norises datums un laiks;
 • Izvēlētā jautājuma teksts un atbilžu varianti:
  • Ja parametrs ‘balsojuma variantu atrādīšana’ ir ‘pilns atbildes teksts’, tad atbildes šajā sadaļā neiekļauj.
  • Ja parametrs ‘balsojuma variantu atrādīšana’ ir ‘atbildes numurs’, tad zem jautājuma iekļauj numurētus atbilžu variantus.
  • Ja ir izvēlēta izdruka tukšam jautājumam, tad tukša vieta, kurā var ierakstīt jautājumu.
 • Balsotāju saraksts:
  • Kopīpašumam:
   • Balsotāja (īpašnieka) vārds uzvārds vai juridiskas personas UR numurs un nosaukums;
   • Balsojums – atsevišķa kolonna katram atbildes variantam;
   • Paraksts – kolonna ar tukšu vietu parakstam.
  • Dzīvokļu īpašumu gadījumā:
   • Dzīvokļa numurs;
   • Dzīvokļa īpašnieka vārds uzvārds vai juridiskas personas UR numurs un nosaukums. Ja ir vairāki īpašnieki (kopīpašnieki), visus drukā vienā tabulas ailē;
   • Balsojums – atsevišķa kolonna katram atbildes variantam;
   • Paraksts – kolonna ar tukšu vietu parakstam. Viena tukša aile, neatkarīgi no īpašnieku skaita.
 • Vieta parakstam.