DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces protokola apstiprināšana

Autorizēts BISP lietotājs, kurš ir kopsapulces vadītājs un protokolētājs, apskata paziņojumu sarakstu un redz tajā pieprasījumu par kopsapulces protokola apstiprināšanu.

Attēls. Paziņojums par kopsapulces protokola saskaņošanas pieprasījumu

Lietotājs, izmantojot paziņojumā esošu saiti, var atvērt kopsapulces apstiprināšanas formu, kurā redz protokola saturu saskaņā ar ‘Kopsapulces protokola atrādīšana’.

Ja protokols ir statusā ‘Nodots apstiprināšanai’ un lietotājs vēl nav norādījis savu lēmumu, lietotājs var:

  • Apstiprināt protokolu;
  • Noraidīt protokolu, norādot pamatojumu.

Darbību fiksē kopsapulces notikumu vēsturē.

Ja protokols tika apstiprināts, šis bija pēdējais apstiprinājums un visi apstiprinājumi ir pozitīvi:

  • Protokola statusu maina uz ‘Apstiprināts’, norāda protokola sagatavošanas datumu, kā pēdējā saskaņojuma datumu un paraksta ar sistēmas parakstu;
  • Kopsapulces statusu nomaina uz ‘Pabeigts’;
  • Kopsapulces vadītājam, protokolētājam, iniciatoram nosūta paziņojumu, ka protokols tika apstiprināts;
  • Nosūta visiem kopsapulces dalībniekiem paziņojumu par sagatavotu protokolu.

Ja protokols tika noraidīts un šis bija pēdējais apstiprinājums:

  • Protokola statusu maina uz ‘Sagatave’;
  • Kopsapulces statuss paliek ‘Protokola sagatavošana’;
  • Kopsapulces vadītājam, protokolētājam, iniciatoram nosūta paziņojumu, ka protokols netika apstiprināts.