BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces elektroniskā balsošanas procesa uzsākšana

Sistēma reizi dienā pārbauda sistēmā reģistrētās kopsapulces.

Sistēma atlasa kopsapulces statusā ‘Gatava uzsākšanai’ vai ‘Paziņošana’:

 • Ja līdz kopsapulces. sākuma datumam ir palikušas mazāk kā 7 kalendārās dienas (dienas ir norādāmas kā sistēmas parametrs):
  • Uzstāda kopsapulces statusu ‘Paziņošana’;
  • Reģistrē darbību kopsapulces notikumu vēsturē;
  • Saglabā pie kopsapulces datiem balsotāju sarakstu - Māju lietā šobrīd esošo īpašnieku sarakstu (ja Māju lietā nav dzīvokļu īpašumi), dzīvokļu īpašumus (ja Māju lietā ir vismaz viens dzīvokļa īpašums). Dzīvokļu īpašumiem saglabā visu īpašnieku datus;
  • Visiem balsotājiem-īpašniekiem (dzīvokļu īpašumu gadījumā – šo īpašumu īpašniekiem), sagatavo un nosūta paziņojumu par plānoto kopsapulci un elektroniskās balsošanas uzsākšanu;
  • Reģistrē darbību kopsapulces notikumu vēsturē, norādot pievienoto balsotāju sarakstu;
  • Uzstāda kopsapulces statusu ‘Paziņota’;
  • Reģistrē darbību kopsapulces notikumu vēsturē.
 • Sistēma atlasa kopsapulces statusā ‘Paziņota’ vai ‘Uzsākšana’:
  • Ja kopsapulces sākuma datums un laiks ir mazāks vai vienāds ar pašreizējo datumu un laiku:
   • Uzstāda kopsapulcei statusu ‘Aktīva’;
   • Reģistrē darbību kopsapulces notikumu vēsturē.