Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.7.30-8.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Trešo pušu saskaņojumu atsaukšana

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, atver sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’ un atver trešās puses saskaņojumu apskatei, nospiežot uz mapes ikonas. Trešās puses saskaņojuma apskates formā izvēlas darbību <Atsaukt saskaņošanu>. Atsaukt saskaņošanu var trešās puses saskaņojuma pieprasījumam, kurš ir statusā ‘Saskaņošanā’, norādot atsaukšanas pamatojumu:

  • Atsauktā saskaņojuma pieprasījuma statuss tiek mainīts uz ‘Nav nosūtīts’;
  • Pieprasījuma adresātiem tiek izveidots paziņojums par pieprasījuma atsaukšanu, paziņojumā iekļauj atsaukšanas pamatojumu.

Ja saskaņojuma pieprasījums ir atsaukts, saskaņotājs, atverot par to saņemto paziņojumu, nevar veikt pieprasījuma saskaņošanu vai noraidīšanu.

Informācija par veiktām darbībām tiek saglabāta būvniecības lietas vēsturē.