BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Energosertifikātu piesaistīšana

Autorizēts BISP lietotājs, kurš ir mājas lietas aktuālais pārvaldnieks vai tā pārstāvis, vai pārvaldnieka par māju atbildīgā persona, var piesaistīt energosertifikātu būvei gan Māju, gan Ekspluatācijas lietā.

Lietotājs izvēlas nepieciešamo Māju vai Ekspluatācijas lietu, atver tās dokumentu sarakstu un izvēlas darbību <Pievienot energosertifikātus>.

Attēls. Māju lieta / Ekspluatācijas lieta, darbība <Pievienot energosertifikātus>

Lietotājs norāda:

  • Būvi, kurai jāpiesaista energosertifikāts – ekspluatācijas lietas gadījumā, noklusētā vērtība ir lietas būve un to nav iespējams mainīt. Māju lietas gadījumā var izvēlēties no Māju lietas būvēm.
  • Energosertifikāta numurs – lietotājam ir iespēja meklēt nepieciešamo energosertifikātu pēc adreses vai kadastra apzīmējuma (zemes vienības vai būves).

Sistēma neļauj saglabāt sasaisti, ja energosertifikātā būve ir norādīta objektu sarakstā (sasaisti ir iespējams noteikt automātiski).

Lietotājs var dzēst manuāli izveidoto energosertifikāta un būves sasaisti.

Veicot energosertifikāta labojumus, kas neietver energosertifikāta numuru maiņu, sasaiste ar būvi tiek saglabāta.

Attēls. Māju lieta / Ekspluatācijas lieta. Energosertifikātu pievienošana