Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvinspektoru detalizēto datu atrādīšana

Publiskā portāla lietotājs, atlasot Būvinspektoru reģistra sarakstā ierakstu, nospiežot uz numura var atvērt būvinspektoru detalizēto datu atrādīšanu.

Attēls. Būvinspektoru detalizeto datu atvēršana.

Lietotājs, atverot būvspeciālista sertifikāta detalizēto datu skatu, var apskatīt šādu informāciju:

  • Būvinspektora informācija;
  • Tiesības;
  • Darba līgumi ar būvniecības kontroles institūcijām.

Attēls. Būvinspektoru detalizēto datu atrādīšanas forma.