BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvinspektoru detalizēto datu atrādīšana

Publiskā portāla lietotājs, atlasot Būvinspektoru reģistra sarakstā ierakstu, nospiežot uz numura var atvērt būvinspektoru detalizēto datu atrādīšanu.

Attēls. Būvinspektoru detalizeto datu atvēršana.

Lietotājs, atverot būvspeciālista sertifikāta detalizēto datu skatu, var apskatīt šādu informāciju:

  • Būvinspektora informācija;
  • Tiesības;
  • Darba līgumi ar būvniecības kontroles institūcijām.

Attēls. Būvinspektoru detalizēto datu atrādīšanas forma.