BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Materiāli un būvizstrādājumi - būvizstrādājumu neatbilstības pārbaude

Ja tiks reģistrēts kāds būvizstrādājums, kas ir reģistrēts Neatbilstošo būvizstrādājumu sarakstā, sistēma rādīs brīdinājumu par iespējamu neatbilstošu būvizstrādājumu, lai informētu būvdarbu vadītāju, būvdarbu veicējus, ka, iespējams, norādītais būvizstrādājums ir ar aktīvu būvizstrādājuma neatbilstību.

Brīdī, kad BISP būvdarbu žurnālā atver skatīšanai vai saglabā “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” ierakstu, sistēma pārbauda, vai BIS neatbilstošo būvizstrādājumu sarakstā eksistē spēkā esoša neatbilstība, kurai:

  • lauka “Būvizstrādājuma tips” vērtība sakrīt ar izvēlētā būvizstrādājuma tipa vērtība;
  • lauka “Ražotājs” vērtība sakrīt ar izvēlētā materiāla vai būvizstrādājuma ražotāju (meklēts tiek pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, “, “);
  • lauka “Būvizstrādājuma nosaukums” vērtība sakrīt ar izvēlētā būvizstrādājuma nosaukumu (šobrīd “Būvizstrādājuma veids”; meklēts tiek pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, “, “);
  • lauka “Identifikators” vērtība sakrīt ar žurnāla laukā “Izstrādājuma identifikācijas numurs” norādīto. Ja lauks nav aizpildīts, tā salīdzināšanu neveic;
  • žurnāla ierakstā norādītais datums ietilpst intervālā starp neatbilstības sākuma un beigu datumiem;
  • neatbilstībai ir atzīmēta pazīme, ka par būvizstrādājuma neatbilstību ir jārāda brīdinājums būvdarbu žurnālā.

Ja nosacījumi izpildās, tad sistēma lietotājam rāda brīdinājuma paziņojumu: “Par ierakstā norādīto būvizstrādājumu ir reģistrēta aktīva būvizstrādājumu neatbilstība!”

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Brīdinājuma paziņojums par būvizstrādājumu neatbilstību.

Ja tiek apstiprināts šāds “Saņemto materiālu un būvizstrādājumu” ieraksts, kam atrādīja paziņojumu par neatbilstību, sistēma nosūta PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centram), būvvaldei, būvdarbu vadītājiem, būvuzraugiem, ierosinātājiem ziņojumu, ka BIS lietas būvdarbu žurnālā tika apstiprināts saņemto materiālu vai būvizstrādājumu ieraksts ar tajā norādītu, iespējams, neatbilstošu būvizstrādājumu.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Paziņojums par, iespējams, neatbilstoša būvizstrādājuma apstiprināšanu būvdarbu žurnālā.