Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Personas datu ievade

BIS sistēmā daudzās vietās ir iespējams norādīt fizisku vai juridisku personu kā ierosinātāju, kā pilnvaroto personu. Fiziskās personas datus ievade jāveic manuāli, lai ievērtu personas datu aizsardzības prasības (Pēc valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta "(8) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.").

Gadījumā, ja saskarne ar IeR vai UR šajā brīdī nestrādā, tiks atrādīts kļūdas paziņojums un datu ievade jāmēģina nedaudz vēlāk atkārtoti.

Automātiskās datu ielasīšanās no ārējiem reģistriem strādā tikai virzienā uz BIS, lietotāja papildinātā informācija netiek sūtīta atpakaļ ne uz VZD, ne UR, ne IeR. Tajā pašā laikā visi formas dati tiks saglabāti sistēmā.

Personas datu ievadīšanas veidi: