BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Aptaujas balsošanas lapas datnes sagatavošana

Autorizēts BISP lietotājs atver Māju lietu un tās sadaļā ‘Aptaujas’ izvēlas nepieciešamo aptauju.

Ja aptaujas statuss ir ‘Paziņots’ vai ‘Aktīvs’, lietotājs var sagatavot aptaujas balsošanas lapas datni PDF formātā, izvēloties aptaujas detalizētā skata lapā darbību <Izdruka>:

 • Izlecošajā logā, lietotājs izvēlas kādu datnes veidu veidot: ar vai bez zīmoga;
 • Sistēma izveido pdf datni, kurā iekļauj šādu informāciju par aptauju:
  • Māju lietas nosaukums un adrese;
  • Aptaujas nosaukums;
  • Aptaujas iniciators – fiziskas personas vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums reģistrācijas numurs. Ja persona iniciēja aptauju kā pārvaldnieks, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’;
  • Aptaujas periods;
  • Apraksts;
  • Aptaujas noteikumi ar tukšu rūtiņu atzīmēšanai;
  • Jautājumu saraksts – par katru jautājumu norāda:
   • Jautājuma numurs;
   • Jautājuma teksts;
   • Jautājuma rezultāta aprēķina veids;
   • Atbilžu saraksts, kurā par katru atbildi atrāda tukšu rūtiņu atzīmēšanai, atbildes numuru un tekstu.
   • Komentāra ievadīšanas lauks.
  • Vieta datumam un personas parakstam.
 • Ja lietotājs ir izvēlējies datni ar e-zīmogu, sistēma apzīmogo datni.

Attēls. Aptaujas lejuplādes uzsākšana

Attēls. Lejupielādēta aptaujas anketa