BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Aptaujas detalizēto datu apskate

Aptaujas detalizētos datus var apskatīt, Māju lietas sadaļā ‘Aptaujas’ atverot aptauju, izmantojot ikonu :

 • Ja aptaujas statuss ir ‘Pabeigta’, lietotājs vai apskatīt aptaujas informāciju:
  • Aptaujas pamatdati:
   • Aptaujas iniciators – fiziskas personas vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums reģistrācijas numurs. Ja persona iniciēja aptauju kā pārvaldnieks, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’;
   • Aptaujas nosaukums;
   • Aptaujas periods;
   • Aptaujas statuss;
   • Pazīme, ka aptauja veikta ārpus BIS;
   • Apraksts;
   • Pielikumu saraksts;
   • Jautājumu un iespējamo atbilžu saraksts.
  • Aptaujas balsojuma rezultāts – atrāda jautājumu sarakstu, kurā par katru jautājumu atrāda:
   • Jautājuma numurs;
   • Jautājuma teksts;
   • Balsojuma kopsavilkums:
    • Skaits, cik balsīm jābūt (aptaujai pievienoto balsotāju skaitu);
    • Skaits, cik no visām balsīm ir reģistrēts balsošanas rezultāts. Blakus atrāda vērtību %;
    • Katras atbildes kopsavilkums, atrādot atbildes numuru un skaitu, cik no balsotājiem ir izvēlējušies šo atbildi. Blakus atrāda vērtību % pret kopējo balsotāju skaitu.
  • Balsotāju sarakstu:
   • Ja balsotāju sarakstā ir dzīvokļu īpašumi, par katru balsotāju atrāda:
    • Dzīvokļa īpašuma numurs un tajā esošās telpu grupas adrese​;
    • Īpašnieku saraksts – dzīvokļa īpašuma īpašnieku saraksts;
    • Balsojuma rezultāts – ja, ir norādīts – izvēlētās atbildes numurs;
    • Balsojuma datums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts;
    • Pielikums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts, balsojuma apliecinājuma datne;
    • Komentārs, ja bija norādīts pie elektroniskās balsošanas.
   • Ja balsotāju sarakstā nav dzīvokļu īpašumi, par katru balsotāju atrāda:
    • Īpašnieka vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs;
    • Domājamās daļas īpašumā ;
    • Balsojuma rezultāts – ja, ir norādīts – izvēlētās atbildes numurs;
    • Balsojuma datums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts;
    • E-balsojums – ja balsojuma aktuālais rezultāts ir norādīts elektroniski;
    • Pielikums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts, balsojuma apliecinājuma datne.
 • Sistēma reģistrē aptaujas notikumu vēsturē, katru gadījumu, kad tiek apskatīts balsošanas rezultāts;
 • Aptaujas protokols:
  • Saskaņā ar ‘Aptaujas protokola paziņošana’;
  • Sistēma reģistrē aptaujas notikumu vēsturē, katru gadījumu, kad tiek apskatīts balsošanas rezultātu protokols.

Ja aptaujas statuss ir ‘Aktīva’ kā detalizētos datus atver balsošanas formu, ja lietotājam ir atbilstošas tiesības (skatīt ‘Aptaujas elektroniskā balsojuma pievienošana’).

Ja aptaujas statuss nav minēts augstāk, aptaujas detalizētie dati nav pieejami lietotājam, ja viņš nav aptaujas iniciators vai tā pārstāvis.