BIS apmācība (kontrolējošām institūcijām)

Aicināti piedalīties BIS mācību bezmaksas vebinārā (mērķauditorija - kontrolējošās institūcijas) 26.februārī plkst.10.00-12.00 tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var izveidot un iesniegt iesniegumu par izmaiņām būvprojektā, lai būvvalde varētu izvērtēt būvprojekta izmaiņas un pieņemt lēmumu par izmaiņām.

Lai iesniegtu elektroniski iesniegumu par izmaiņām būvprojektā autorizēts publiskā portālā lietotājs ‘Būvniecības darba vietā’ izvēlas būvniecības lietu, kurai nepieciešams iesniegt projekta izmaiņas. Būvniecības lietā lietotājs izvēlas darbību <Jauns dokuments>. Dokumentu sarakstā lietotājs var redzēt un izvēlēties dokumenta veidu “Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā”. Ja lietotājam ir tiesības darboties ar šo būvniecības lietu un sagatavot dokumentus un, ja ir saņemts būvvaldes apstiprinājums jau iesniegtam projektam ar ieceres dokumentu vai kopā ar projektēšanas nosacījumu izpildes dokumentu.

Iesnieguma formā secīgi aizpilda nepieciešamo informāciju:

  • Iesniegumā norāda jauno saskaņoto projekta versiju, kuru vēlas iesniegt, lai mainītu iepriekš iesniegto. Pēc noklusējumu tiek norādīta no būvniecības lietas, pēdējā jaunākā projekta versija, kas ir saskaņota. (Ja ir vairākas un sistēma viennozīmīgi nevar noteikt, tad jāizvēlas manuāli no saraksta).

  • Informatīvi iesniegumā atrāda būvniecības lietas numuru un nosaukumu.
  • Iesniegumā atrāda būvniecības lietas ierosinātāju – fiziska persona vai juridiska persona , kas ir būvniecības lietas ierosinātājs/pasūtītājs.
  • Iesniegumā atzīmē apstiprinātās dokumentācijas daļas, kuras vēlas iesniegt.

  • Iesniegumā obligāti jāievada iesnieguma teksts - brīvi ievadāms teksts par iesniegumu, tā iemeslu un pamatojumu.

Pēc iesnieguma sagatavošanas tas atrādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā. Saglabātu iesniegumu var labot un dzēst, un nodot saskaņošanai ar projekta vadītāju.

Iesniedzot projekta izmaiņu iesniegumu, nepieciešams e-paraksts no projekta vadītāja. Projekta vadītājs veic saskaņojumu līdzīgi kā Būvniecības ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses.

Kad iesniegums ir saskaņots no iesaistīto personu puses, to var turpināt iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei, pēc būvniecības lietas piederības, ja lietotājs ir ierosinātājs, vai ir atbilstošo tiesību pilnvara.