Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu?

Būvniecības ieceres iesnieguma izveidošana pieejama no galvenā paneļa sadaļas ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’, tālāk izvēloties pogu <Jauna būvniecība>.

Nākamajā solī izvēlas kādu no būvniecības ieceres iesnieguma veidiem, atbilstošu jūsu iecerei un būvei:

  • BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS;
  • PASKAIDROJUMA RAKSTS;
  • APLIECINĀJUMA KARTE;
  • PAZIŅOJUMS.

Attēls. Ieceres veida izvēle.

Kad iesnieguma veids ir izvēlēts – jāaizpilda iesnieguma satura dati.

Attēls. Ieceres ievades soļi.

Sadaļā ‘Iesniegums’ obligāti ievada būvniecības objekta nosaukumu, piemēram, "Dzīvojamās mājas un pirts jaunbūve Skolas iela 1", "Centrālā ūdensvada sistēmas izbūve Ziedu ielā, Kadagā, Ādažu novadā".

Uzvirzot peles kursoru uz informācijas ikonu 'i' blakus lauka nosaukumam ‘Būvniecības objekta nosaukums’,  iespējams iegūt informāciju par labo praksi kā veidot ieceres iesnieguma būvniecības objekta nosaukumu.

Nospiež pogu <Tālāk>, lai pārietu uz nākamo soli.

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Iesniegums’.

Tālāk skatīt sadaļu 'Ierosinātāji'