BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums būvkomersanta izslēgšanai no reģistra

Lietotājs pēc autorizēšanās publiskajā portālā ar vienotās pieteikšanās saskarni, no izvēlnes sadaļas “e-pakalpojumi” var izveidot jaunu iesniegumu par izslēgšanu no Būvkomersantu reģistra “Iesniegums būvkomersanta izslēgšanai no reģistra”. Iesniegumā aizpildāmas šādas sadaļas un datu bloki:

  • Komersanta pamatdati;
  • Iesnieguma kopskats.

Attēls. Iesniegumā būvkomersanta izslēgšanai no reģistra būvkomersanta norādīšana.

Attēls. Iesnieguma būvkomersanta izslēgšanai no reģistra kopskats.

Lai iesniegtu iesniegumu, lietotājam sistēmas sagatavoto datni jāparaksta ar e-parakstu, tāpat kā Iesniegums reģistrācijai būvkomersantu reģistram.