Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums būvkomersanta izslēgšanai no reģistra

Lietotājs pēc autorizēšanās publiskajā portālā ar vienotās pieteikšanās saskarni, no izvēlnes sadaļas “e-pakalpojumi” var izveidot jaunu iesniegumu par izslēgšanu no Būvkomersantu reģistra “Iesniegums būvkomersanta izslēgšanai no reģistra”. Iesniegumā aizpildāmas šādas sadaļas un datu bloki:

  • Komersanta pamatdati;
  • Iesnieguma kopskats.

Attēls. Iesniegumā būvkomersanta izslēgšanai no reģistra būvkomersanta norādīšana.

Attēls. Iesnieguma būvkomersanta izslēgšanai no reģistra kopskats.

Lai iesniegtu iesniegumu, lietotājam sistēmas sagatavoto datni jāparaksta ar e-parakstu, tāpat kā Iesniegums reģistrācijai būvkomersantu reģistram.