BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Navigācija formās

Minētos elementus (spiedpogas un izvēlnes posmus) var aktivizēt arī ar klaviatūras taustiņa <Enter> palīdzību, uz tiem pārvietojoties nākošajā sadaļā aprakstītajā veidā.

  • hipersaite jeb vienkārši saite. Saites attēlo kā pasvītrotu tekstu zilā krāsā. Ja lauks pasvītrots  , nozīmē, ka objektam ir uzlikta hipersaite (saite) un to objektu iespējams atvērt apskatīšanai;
  •    spiedpoga <Atpakaļ>. Spiedpoga nodrošina navigāciju atpakaļ uz iepriekšējo formu, no kuras tika izsaukta aktīvā forma vai logs. Piemēram, vadot datus par ‘Būvniecības iesniegums ēkai’ ar šo pogu atgriežas iepriekšējā ievades solī;
  •    spiedpoga <Tālāk>. Spiedpoga nodrošina navigāciju uz nākamo datu bloku/sadaļu ievades formu un saglabā ievadītos datus aktīvajā bloku/sadaļu ievades formā. Piemēram, vadot datus par ‘Būvniecības iesniegums ēkai’ ar šo pogu pāriet uz nākamo datu ievades soli;
  • bloku/sadaļu nosaukumi, pa kuriem ir iespējams navigēt, ir atkarīgi no formas vai dokumenta veida.

Attēls. Bloku/Sadaļu nosaukumi Būvniecības iesniegumā ēkai.